VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ČSK INFORMUJE

Představenstvo ČSK na zasedání dne 17. 4. 2020 schválilo: Zubní lékaři, jimž končí platnost osvědčení v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a vzhledem k pandemii COVID-19 nemohli získat příslušný počet kreditů, mohou požádat o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok. Za podání této žádosti se promíjí kompletní platba (centrum i OSK). Na […]