wqfqwf GDPR (ochrana osobních dat) v ordinaci - ČSK

GDPR (ochrana osobních dat) v ordinaci


ČSK připravila pro své členy materiál GDPR v ordinaci zubního lékaře, který obsahuje soubor konkrétních vzorů a návodů, jak splnit administrativní povinnosti podle GDPR.
Materiál má 10 částí a skládá se z celkem 11 souborů (část 2 je rozdělena do dvou samostatných souborů). Soubory jsou ke stažení níže na této stránce. Soubory jsou ve formátu .docx a .xlsx. Tyto formáty byly zvoleny proto, aby bylo možno materiál upravovat a přizpůsobit jej potřebám konkrétní ordinace. Všechny soubory si stáhněte a uložte do svého počítače. Základní pokyny, jak při práci s materiálem postupovat, najdete v úvodním textu.
Upozornění: Materiál vychází z aktuálně dostupných stanovisek dotčených úřadů. Tato stanoviska se však v čase vyvíjejí, případně vznikají nová. Nejistota v současné době panuje zejména v otázce tzv. hodnocení vlivu zpracování osobních údajů a ustanovení tzv. pověřence. Je jisté, že pověřence nemusí ustanovit a hodnocení vlivu nemusí provádět ordinace, ve které pracuje jeden zubní lékař a jedna sestra (nezáleží přitom na tom, zda jde o poskytovatele – fyzickou osobu nebo o právnickou osobu). Diskuze se však stále vede o tom, jak mají postupovat větší ordinace, tedy takové, ve kterých pracuje více zubních lékařů či dentálních hygienistek. Předkládaný materiál vychází z toho, že hranice, nad kterou jde už o rozsáhlé zpracování osobních údajů, vyžadující pověřence a hodnocení vlivu, je 9 ošetřujících zdravotnických pracovníků. Minulý týden nicméně ÚOOÚ zveřejnil názor, podle kterého je tato hranice cca 5000 pacientů. Tomuto názoru ČSK oponuje, protože považuje za chybnou jak metodiku stanovení této hranice, tak její výši. Pokud tedy provozujete ordinaci, kde pracuje více zubních lékařů nebo dentálních hygienistek, vyčkejte prosím se zpracováním předkládaného materiálu na výsledky probíhajících jednání, o kterých Vás budeme informovat.

Celý materiál ke stažení: GDPR v ordinaci

Jednotlivé soubory materiálu:
01 – GDPR v ordinaci zubního lékaře – úvodní text[.DOCX]
02 – Tabulková část [.XLSX]
02 – Výklad k tabulkové části [.DOCX]
03 – Minimální standardy zabezpečení osobních údajů v ambulanci [.DOCX]
04 – Směrnice upravující obvyklá technicko-organizační opatření [.DOCX]
05 – Právní rozbory [.DOCX]
06 – Vzorová informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů [.DOCX]
07 – Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů [.DOCX]
08 – Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů[.DOCX]
09 – Vzorový záznam o proškolení [.DOCX]
10 – Vzorová dokumentace případů porušení zabezpečení a vzorové ohlášení porušení zabezpečení [.DOCX]

Klíčová slova: