wqfqwf Pohotovostní lékárna a řešení náhlých stavů v zubní ordinaci - ČSK

Pohotovostní lékárna a řešení náhlých stavů v zubní ordinaci


OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotnických služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů

Umístění pomůcek pro poskytnutí první pomoci – vybavení může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a lze je umístit v ordinaci, v zákrokovém sálu nebo v přípravně pro výkony. Pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci lze umístit jen v prostorách, které jsou uvedeny výše, tedy nikoliv např. v denní místnosti, v šatně, v čekárně, v recepci apod. Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek. Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení je nutno vztahovat na zdravotnické zařízení jednoho poskytovatele. Umožňuje-li vyhláška, aby resuscitační vybavení bylo společné pro více ordinací, je nutno takovou úpravu chápat tak, že u poskytovatele, jehož zdravotnické zařízení zahrnuje více ordinací, lze do jedné z nich umístit vybavení, které bude sloužit i dalším ordinacím v rámci téhož zdravotnického zařízení. Uspořádání, kdy několik poskytovatelů sdílí jedno resuscitační vybavení, neodpovídá právním předpisům.

Klíčová slova: