Zajištění pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem


Zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání.
Zaměstnavatel je zajišťuje za podmínek stanovených zákonem 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách a jinými právními předpisy.
V tomto smyslu se zákon o specifických zdravotních službách vztahuje i na provozovatele zubních ordinací, resp. na poskytovatele zdravotních služeb. Tento zákon se tedy nevztahuje na vlastní poskytování zdravotních služeb zubními lékaři, ale výhradně na činnosti poskytovatelů zdravotních služeb (zubních lékařů) jako zaměstnavatelů.
Zákon ve svém dílu 2 v paragrafech 53 až 60 stanovuje povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance i poskytovatele pracovnělékařských a jejich vzájemné vztahy.
Upozorňujeme, že tyto povinnosti jsou kontrolovány orgány hygieny a bezpečnosti práce a nedostatky v těchto povinnostech mohou být podle zákona příslušnými orgány sankcionovány.

Odkaz na díl 2 z. 373/2011 Sb.

Klíčová slova: