wqfqwf 2. jednání sněmu - ČSK

2. jednání sněmu


Název: II. sněm
Termín: 14. a 15. března 1992
Místo: Nymburk

Návrhová komise bere na vědomí:
1) Zprávu prezidenta ČSK dr. Pekárka o činnosti ČSK
2) Zprávu dr. Kadlece o návrhu zákona o Zdravotní péči v nestátních zařízeních
3) Zprávu dr. Zucha o návrhu zákona o vzdělávání stomatologů.
Sněm rozhodl, že bude vydán jednotný formulář na vyplácení náhrady vynaloženého času
Sněm schvaluje zprávu o hospodaření, kterou přednesl dr. Chrz
Sněm schvaluje revizní zprávu přednesenou dr. Kejzarem. Oblastní stomatologické komory byly vyzvány, aby zaslaly likvidační zprávy LKS.
Sněm vyslechl vystoupení zástupců firmy Dental a Procter and Gamble a jejich výrobní program
Sněm vyslechl vystoupení doc. Hubkové o preventivním programu
Sněm zvolil v doplňkových volbách:
– do čestné rady – dr. Vackovou,
– do stomatologické společnosti dr. Kozáka,
– do rady odborníků z důvodů nepřítomnosti dr. Škrabánkové a dr. Klinkovského byly volby odloženy na příští zasedání sněmu v červnu.
Sněm schválil zprávu dr. Bednáře o činnosti čestné rady. Sněm požaduje vydání a rozeslání všech předpisů ČSK a seznamů předsedů OSK
Sněm se usnesl ponechat původní znění finančního řádu a eventuální změny ve výši příspěvků např. ze sociálních důvodů ponechal na rozhodnutí OSK.
Sněm projednal otázku zastupitelnosti člena sněmu. OSK může vyslat zástupce bez hlasovacího práva.
Schválení revizního řádu předloženého dr.Kejzarem bylo odloženo na příští sněm v červnu.