wqfqwf 3. jednání sněmu - mimořádné - ČSK

3. jednání sněmu – mimořádné


Název: III. sněm – mimořádný
Termín: 24. dubna 1992
Místo: Praha, hotel Pyramida
  1. Sněmu se zúčastnilo 91 členů sněmu, z toho 91 platných hlasů z 92
  2. Prezident MUDr. Pekárek seznámil sněm se současným stavem zdravotnictví a zejména stomatologie
  3. Z následující diskuse vyplynulo: Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví provedlo změny ve Zdravotním řádu oproti znění dohodovacího řízení, doporučuje sněm změnit řád dohodovacího řízení a o otázkách financování stomatologické péče jednat přímo s vládou ČR
  4. Sněm doporučuje stanovit vnitrokomorově minimální ceny výkonů pod které by člen České stomatologické komory neměl jít. Při stanovení minimální ceny vycházet ze skutečných nákladů s předem stanovenou výší zisku.
  5. Při jednání s ministerstvem financí prosazovat princip smluvních cen jako jediný možný.
  6. Požadovat v rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny samostatnou kapitolu pro stomatologii
  7. Vytvořit oddělený sazebník pro stomatologickou péči.
  8. Zahájit nová dohodovací řízení.
  9. Sněm odsouhlasil konání týdne prevence ve stomatologii v době od 15. 6 do 22. 6. 1992 Tato akce bude výrazem aktivního protestu proti způsobu řešení problémů ve stomatologii státními orgány. Zároveň si klade za cíl zveřejnění této problematiky mezi pacienty v ordinaci a publikováním ve veřejných sdělovacích prostředcích. Sněm doporučuje spolupracovat při této akci s příslušnými organizacemi středně zdravotnických pracovníků.
  10. Sněm schválil licenční řád ČSK ve znění návrhu s přijatými pozměňujícími návrhy.
 1. Sněm schválil výši licenčních poplatků 200,- Kčs pro tento kalendářní rok a změnu finančního řádu a stanov ČSK