31. jednání sněmu


Název: XXXI. sněm
Termín: 19. – 20. května 2001
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: z 92 členů sněmu je přítomno 87 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm zvolil volební komisi ve složení: Dr. Robert Houba, Dr. Jiří Procházka, Dr. Milan Hubáček, Dr. Milada Hálková, Dr. Hana Fenclová.
3. Sněm vyslechl zprávu Dr. Pekárka o činnosti představenstva ČSK a Dr. Odvodyho o činnosti revizní komise za uplynulé období, zprávu Dr. Bartákové o čerpání “Účtu klinik”.
4. Sněm schválil výroční zprávu revizní komise o činnosti za rok 2000. Sněm se neztotožnil s názorem revizní komise o porušení stavovských předpisů ani o nehospodárném nakládání s prostředky ČSK v případech zmíněných v revizní zprávě.
5. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2000.
6. Sněm schválil novelu volebního řádu s účinností od 19. 5. 2001.
7. Sněm zvolil pro funkční období 2001 – 2005 představenstvo ČSK ve složení: prezident ČSK Dr. Jiří Pekárek, viceprezident ČSK Dr. Pavel Chrz, členové Dr. Jiří Doležal, Dr. Eduard Cimbura, Dr. Ivan Novický, Dr. Pavel Kužel, Dr. Jiří Zemen, Dr. Zdeňka Šustová, Dr. Jiří Ševčík, Dr. Miroslav Paichl, Dr. Pavel Trojan, Dr. Jaroslav Vostrejž, Dr. Vratislav Čermák, Dr. Alena Mitterová, Dr. Michaela Kozumplíková a revizní komisi ve složení: Dr. František Hauser, Dr. Pavel Barták, Dr. Vladimír Pávek, Dr. Dan Navrátil, Dr. Eva Boulová, Dr. Jiří Jandl, Dr. Vlastimil Šimeček.
8. Sněm vzal na vědomí, že revizní komise ČSK na svém prvním zasedání zvolila Dr. Františka Hausera svým předsedou.
9. Zvolené orgány zahajují funkční období 21. září 2001.
10. Sněm vyslechl zprávu Dr. Bednáře o činnosti čestné rady za uplynulé období.
11. Sněm schválil pravidla pro jednání zástupce OSK Praha 2 v komisi pro výběrová řízení pro odbornost 014 na dobu 2 let.