wqfqwf 33. jednání sněmu - ČSK

33. jednání sněmu


Název: XXXIII. sněm
Termín: 9. – 10. února 2002
Místo: Nymburk

1. Sněm zvolil pro své funkční období
– mandátovou komisi ve složení: Dr. Ivan Hejduk, Dr. Lubomír Pecháček, Dr. Jan Knára,
– návrhovou komisi ve složení: Dr. Zdenka Handlířová, Dr. Taťána Hrodková, Dr. Jan Černý, Dr. Dušan Pavlíček, Dr. Jaroslav Jírový, Dr. Karel Trnka.
2. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 9. 2. z 92 členů sněmu přítomno 79 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, dne 10. 2. je z 92 členů sněmu přítomno 78 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
3. Sněm vyslechl a schválil výroční zprávy za rok 2001: MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Františka Hausera o činnosti revizní komise ČSK, prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc. o činnosti čestné rady ČSK.
4. Sněm vyslechl zprávy RNDr. Švábové o činnosti kanceláře ČSK a MUDr. Korandy o činnosti vzdělávacího střediska ČSK a vyslovil poděkování zaměstnancům za jejich práci pro ČSK.
5. Sněm pověřuje představenstvo jednat s ředitelkou VZP o směrných číslech stomatologů pro vytvoření sítě ZZ bez odborností 015, 019 a 605.
6. Sněm schválil kooptaci Dr. Faez Alhaboubi do revizní komise ČSK.
7. Sněm ukládá představenstvu zajistit zasílání 3 týdny před jednáním příslušného sněmu návrh rozpočtu, plnění rozpočtu a novely vnitřních řádů.
8. Sněm doplnil a schválil základní cíle strategie ČSK, pověřil představenstvo vypracovat do XXXIV. sněmu ČSK postupy vedoucí k jejich splnění a členy sněmu pověřil informovat podrobně o základních cílech členy jejich OSK.
9. Sněm schválil jmenování 3 členů zástupců sněmu do komise pro oslovení realitních kanceláří, výběr banky, výběr objektu. Sněm schválil komisi pro koupi sídla ČSK ve složení: Dr. Jiří Pekárek, Dr. Pavel Chrz, Dr. František Hauser, Dr. Petr Mlejnek, Dr. Zbyněk Mazur, Dr. Zbyněk Slach, Dr. Marie Švábová. Komise do XXXIV. sněmu připraví návrh svých kompetencí.
10. Sněm zvolil volební komisi pro volbu legislativního výboru, rozpočtového výboru a pro volbu zástupců sněmu do poradního sboru VS ve složení: Dr. Richard Benko, Dr. Pavel Šoltész, Dr. Radmila Sedláčková.
11. Sněm rozhodl, že výbory legislativní a rozpočtový budou pětičlenné. Pro své funkční období zvolil legislativní výbor ve složení: Dr. Miroslav Ciboch, Dr. Karel Protiva, Dr. Jan Černý, Dr. Václav Blecha, Dr. Zdeněk Odvody, rozpočtový výbor ve složení: Dr. Petr Mlejnek, Dr. Zbyněk Mazur, Dr. Robert Houba, Dr. Jiří Wolf, Dr. Zdenka Handlířová, zástupce sněmu do poradního sboru VS: Dr. Luděk Peřinka, Dr. Jaromíra Banková a vzal na vědomí ostatní členy poradního sboru VS: Dr. Zdeněk Poledna, Dr. Zdeňka Šustová, Dr. Dan Navrátil. Sněm vzal na vědomí složení výboru pro vysoké školy: Dr. Věra Bartáková, Dr. Robert Houba, Dr. Přemysl Krejčí, Dr. Tomáš Čáslava, Dr. Hana Kotrbová, Dr. Luděk Peřinka.
12. Sněm schválil novelu Stanov ČSK s účinností od 10. 2. 2002.
13. Sněm ukládá předsedům OSK vybrat svého krajského (regionálního) mluvčího a oznámit jeho jméno do 30. 3. 2002 do kanceláře ČSK. Těmto mluvčím ukládá, aby do 10. 4. 2002 zaslali představenstvu ČSK návrhy na způsob vytvoření krajských (regionálních) čestných rad. Pověřuje představenstvo vypracováním postupu voleb krajských (regionálních) čestných rad.
14. Sněm vyzývá členy ČSK, aby navrhovali kandidáty do voleb čestné rady ČSK, které se konají na XXXIV. sněmu.
15. Sněm ukládá dozorčí radě Střediska služeb, s.r.o. předložit na XXXIV. sněmu ČSK zprávu o činnosti.