39. jednání sněmu


Název: 39. sněm
Termín: 28. – 29. února 2004
Místo: Praha
 • 1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise. Dle prezenční listiny je dne 28. 2. z 92 členů sněmu přítomno 83 členů s hlasovacím právem,
  3 náhradníci, dne 29. 2. je z 92 členů sněmu přítomno 74 členů s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášení schopný.
  2. Sněm vyslechl a schválil výroční zprávy za rok 2003: MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Františka Hausera o činnosti revizní komise ČSK
  a MUDr. Jaroslava Opravila o činnosti čestné rady ČSK.
  3. Sněm vyslechl vystoupení hostů v rámci diskusního panelu „Přímé platby ve financování zubní péče“: MUDr. Marie Součkové, ministryně zdravotnictví, Ing. Jiřiny Musílkové, ředitelky VZP ČR, Ing. Ladislava Friedricha, prezidenta SZP ČR a MUDr. Jozefa Latkóczyho, prezidenta SKZL.
  4. Sněm ukládá představenstvu ČSK zveřejnit v časopise LKS seznam výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.
  5. Sněm doplnil a schválil základní cíle strategie ČSK pro rok 2004.
  6. Sněm schválil novelu Stanov ČSK s účinností od 1. 3. 2004 a Závazné stanovisko ČSK č. 8 s účinností od 1. 3. 2004.
  7. Sněm schválil rozpočet, výši NZČ a výši členských příspěvků OSK Praha 1, OSK Praha 2 a OSK Brno-město na rok 2004.
  8. Sněm schválil pravidla prezentace firem na sněmech ČSK.

  V Praze dne 29. 2. 2004

  Ověřili:
  MUDr. Pekárek, prezident ČSK
  MUDr. Pavel Chrz, koordinátor jednání
  MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise