wqfqwf 43. jednání sněmu - ČSK

43. jednání sněmu


Název: 43. sněm
Termín: 14. – 15. května 2005
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 14.5. z 92 členů sněmu přítomno 83 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, dne 15.5. je z 92 členů sněmu přítomno 80 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm zvolil volební komisi ve složení: Dr. Radmila Sedláčková, Dr. Jan Knára, Dr. Pavla Vondřichová, Dr. Richard Benko, Dr. Milada Hálková, Dr. Jaromíra Banková, Dr. Jiří Horák.
3. Sněm vyslechl zprávu Dr. Pekárka o činnosti představenstva ČSK, Dr. Alhaboubiho o činnosti revizní komise za uplynulé období a zprávu Dr. Opravila o činnosti čestné rady.
4. Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby vyhodnotilo činnost vzdělávacího střediska s ohledem na ekonomické výsledky a podalo zprávu příštímu sněmu.
5. Sněm schválil zprávu Dr. Doležala o hospodaření ČSK za rok 2004.
6. Sněm schválil zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady. Pro funkční období 2005 – 2009 byli zvoleni:

 • viceprezident ČSK Dr. Chrz Pavel,
  představenstvo ČSK ve složení: Dr. Doležal Jiří, Dr. Vostrejž Jaroslav, doc. Dr. Zemen
  Jiří, Ph.D, Dr. Novický Ivan, Dr. Houba Robert, Dr. Odvody Zdeněk, Dr. Mitterová Alena, Dr. Trojan Pavel, Dr. Ševčík Jiří, Dr. Kozumplíková Michaela, Dr. Vystrčilová Zuzana, Dr. Cimbura Eduard, CSc., Dr. Čermák Vratislav,
  revizní komise ve složení: Dr. Alhaboubi Faez, Dr. Navrátil Dan, Dr. Jandl Jiří, Dr. Barták Pavel, Dr. Trenz Jan, Dr. Stupková Ivana, Dr. Bjaček Jan,
  čestná rada ve složení: Dr. Šustová Zdeňka, Dr. Liberda Libor, Dr. Kužel Pavel,
  prof. Dr. Mazánek Jiří, DrSc., Dr. Hejduk Ivan, prof. Dr. Németh Tibor, DrSc.,
  Dr. Bartáková Věra, CSc., Dr. Mašek Josef, Dr. Jandl Petr, CSc.
  Funkční období zvolených orgánů začíná dne 21. září 2005.

7. Sněm vzal na vědomí, že čestná rada na svém prvním zasedání zvolila do funkce předsedkyně Dr. Šustovou Zdeňku a do funkce místopředsedy Dr. Liberdu Libora, revizní komise ČSK na svém prvním zasedání zvolila do funkce předsedy Dr. Alhaboubiho Faeze.
8. Sněm schválil novelu Organizačního řádu – Stavovský řád s účinností od 16.5.2005.
9. Sněm byl seznámen s opatřeními představenstva ČSK k Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.

V Brně, dne 15.5.2005

Ověřili:

MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Jaroslav Vostrejž, koordinátor jednání
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise