wqfqwf 57. jednání sněmu - ČSK

57. jednání sněmu


 Název: 57. jednání sněmu
 Termín:  19. – 20. května 2012
 Místo: Mikulov

 Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 57. jednání sněmu ČSK
Mikulov, 19. – 20. 5. 2012

Návrh: Sněm souhlasí, že počínaje dnem 19. 5. 2012 bude z  jednání sněmu pořizován zvukový záznam.
USN/2012/05/001: Pro – 69; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zařazení novely Finančního řádu a Stanov ČSK ve zrychleném postupu do jednání prvního dne.
USN/2012/05/002: Pro – 71; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 57. jednání sněmu ČSK.
USN/2012/05/003: Pro – 71; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za rok 2011 a 2012, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. Kraus Kozumplíkovou.
USN/2012/05/004: Pro – 64; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2011 a 2012, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liberdou.
USN/2012/05/005: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zveřejnění výsledků statistického šetření nákladovosti za rok 2010 na webových stránkách komory v zabezpečené sekci pro členy.
USN/2012/05/006: Pro – 40; Proti – 20; Zdržel se – 9. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zveřejnění výsledků statistického šetření nákladovosti za rok 2010 v časopisu LKS
USN/2012/05/007: Pro – 18; Proti – 50; Zdržel se – 4. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2011 a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za rok 2012 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2012/05/008: Pro – 71; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2011 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Řezáčem.
USN/2012/05/009: Pro – 69; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska služeb, s.r.o. za rok 2011 přednesenou MUDr. J. Jandlem.
USN/2012/05/010: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm konstatuje, že úkoly zadané 56. sněmem ČSK byly splněny.
USN/2012/05/011: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočty na rok 2012 pro oblastní komory: Brno-město, Karlovy Vary, Kladno, Litomyšl, Plzeň, Poděbrady, Praha 1, Praha 4, Praha 5, Praha 8, Ústí nad Labem.
USN/2012/05/012: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2012 ze dne 20. 5. 2012,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád s účinností ode dne vyhlášení.
USN/2012/05/013: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o stavu vyjednávání o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 a doporučuje, aby bylo ve skupině poskytovatelů ambulantní stomatologické péče usilováno o výsledek, který by zajistil lepší ekonomické podmínky než v roce 2012.
USN/2012/05/014: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby předložilo do 21. 9. 2012 návrh novely Volebního řádu ČSK a při jeho zpracování se zabývalo zejména volebním právem členů ve více oblastních komorách, sestavením kandidátní listiny před prvním kolem voleb a volbou členů sněmu.
USN/2012/05/015: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm pověřuje představenstvo ČSK zabývat se novelizací honorářového sazebníku ČSK.
USN/2012/05/016: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu ČSK vypracovat do 58. jednání sněmu ČSK mechanismus využití zkušeností prezidenta po skončení funkčního období.
USN/2012/05/017: Pro – 59; Proti – 5; Zdržel se – 8. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu ČSK připravit do 58. jednání sněmu ČSK varianty postupu ČSK v případě nulového navýšení úhrad ze zdravotního pojištění.
USN/2012/05/018: Pro – 69; Proti – 0; Zdržel se – 4. Návrh byl přijat.