wqfqwf 62. jednání sněmu - ČSK

62. jednání sněmu


 Název: 62. jednání sněmu
 Termín: 8. – 9. listopadu 2014
 Místo: Plzeň

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 62. jednání sněmu ČSK
Plzeň, 8. – 9. 11. 2014

Návrh: Sněm schvaluje program 62. jednání sněmu ČSK včetně zařazení zrychleného projednávání návrhu novely Řádu o celoživotním vzdělávání do programu 1. dne jednání po bodu „Rozpočet ČSK na rok 2015“.
USN/2014/11/001: Pro – 77; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 61. jednání sněmu ČSK přednesenou prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem.
USN/2014/11/002: Pro – 69; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 61. jednání sněmu ČSK, přednesenou členem RK ČSK MUDr. Richardem Klailem.
USN/2014/11/003: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 61. jednání sněmu ČSK, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2014/11/004: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje místo konání sněmu ČSK v květnu 2015 v Mikulově.
USN/2014/11/005: Pro – 45; Proti – 25; Zdržel se – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 2/2014 ze dne 8. 11. 2014, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, finanční řád České stomatologické komory.
USN/2014/11/006: Pro – 73; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2015.
USN/2014/11/007: Pro – 67; Proti – 1; Zdržel se – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí honorářový sazebník ČSK na rok 2015.
USN/2014/11/008: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 3/2014 ze dne 9. 11. 2014, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů a příloha č. 1 finančního řádu České stomatologické komory České stomatologické komory.
USN/2014/11/009: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje hlavní úkoly ČSK pro rok 2015.
USN/2014/11/010: Pro – 77; Proti – 0; Zdržel se – 6. Návrh byl přijat.