wqfqwf 64. jednání sněmu - ČSK

64. jednání sněmu


 Název: 64. jednání sněmu
 Termín: 7. – 8. listopadu 2015
 Místo: Plzeň

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 64. jednání sněmu ČSK
Plzeň, 7. – 8. 11. 2015

Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2015/11/001: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm prohlašuje 64. jednání sněmu – II. blok – za neveřejné.
USN/2015/11/002: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 63. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK, zprávu o činnosti RK ČSK za období od 63. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK a zprávu ČR ČSK za období od 63. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2015/11/003: Pro – 83; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje projekt Administrativa pro disciplinární řízení bez schválení změny výše členských příspěvků a pověřuje představenstvo ČSK jeho realizací.
USN/2015/11/004: Pro – 71; Proti – 2; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 2/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění příloha č. 1 Finančního řádu České stomatologické komory.
USN/2015/11/005: Pro – 69; Proti – 6; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet na rok 2016.
USN/2015/11/006: Pro – 70; Proti – 5; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí honorářový sazebník ČSK na rok 2016.
USN/2015/11/007: Pro 72; Proti – 1; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm revokuje usnesení č. USN/2015/05/017.
USN/2015/11/008: Pro – 58; Proti – 15; Zdržel se – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 3/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění Jednací řád České stomatologické komory č. 2/2011.
USN/2015/11/009: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Sněm bere na vědomí prezentaci e-learningového vzdělávání přednesenou Ing. Klárou Klapalovou a Patrikem Dolákem, zástupci společnosti Health Communication, s.r.o.
USN/2015/11/010: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí na rok 2016.
USN/2015/11/011: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.