wqfqwf 65. jednání sněmu - ČSK

65. jednání sněmu


Název: 65. jednání sněmu
Termín: 14. – 15. května 2016
Místo: Olomouc

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 65. jednání sněmu ČSK
Olomouc, 14. – 15. 5. 2016

Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2016/05/001: Přítomno: 76; Pro – 73; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2015 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2016/05/002: Přítomno: 81; Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2016 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2016/05/003: Přítomno: 81; Pro – 75; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm prohlašuje 65. jednání sněmu – II. blok – za neveřejné.
USN/2016/05/004: Přítomno: 81; Pro – 64; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí s účastí Mgr. Jana Řezáče, Bc. Silvie Ďuríkové a Martina Jinocha na II. bloku 65. jednání sněmu ČSK.
USN/2016/05/005: Přítomno: 81; Pro – 66; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2015 a 2016, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou.
USN/2016/05/006: Přítomno: 81; Pro – 72 ; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2015 a 2016, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2016/05/007: Přítomno: 81; Pro – 71; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2015 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Milanem Řezáčem.
USN/2016/05/008: Přítomno: 81; Pro – 70; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska služeb, s.r.o., přednesenou MUDr. Jiřím Jandlem.
USN/2016/05/009: Přítomno: 81; Pro – 65; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje komplexní pozměňovací návrh představenstva ČSK k návrhu řádu, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, Organizační řád.
USN/2016/05/010: Přítomno: 78; Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2016 ze dne 15. 5. 2016, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, Organizační řád. Řád je přílohou č. 1 zprávy.
USN/2016/05/011: Přítomno: 78; Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje místo konání 67. jednání sněmu ČSK v Mikulově, v hotelu Galant.
USN/2016/05/012: Přítomno: 78; Pro – 43; Proti – 20. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při vyjednávání o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017 usilovat o dohodu se zdravotními pojišťovnami při maximální podpoře prevence (navýšení ceny u kódů 00901 a 00946) a nepřistoupit na dohodu v případě návrhu na navýšení cen výplní ze strany zdravotních pojišťoven.
USN/2015/05/013: Přítomno: 79; Pro – 65; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2016 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2016/05/014: Přítomno: 79; Pro – 72; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2016, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtu předložili za:
OSK Brno-město MUDr. Peřina, OSK Břeclav MUDr. Trojanová, OSK Hradec Králové MUDr. Hrubecký, OSK Karlovy Vary MUDr. Socha, OSK Litomyšl MUDr. Adamec, OSK Oloumouc MUDr. Bistrý, OSK Pardubice MUDr. Prokopec, OSK Plzeň MUDr. Vlnař, OSK Poděbrady MUDr. Liška, OSK Praha 1 MUDr. Bálková, OSK Praha 3 MUDr. Zmrhalová, OSK Praha 4 MUDr. Konopka, OSK Praha 5 MUDr. Kovář, OSK Praha 6 MUDr. Jelínek, OSK Praha 8 MUDr. Černý, OSK Praha 10 MDDr. Res, OSK Prostějov MUDr. Kotrys, OSK Ústí nad Labem MUDr. Šoltész, OSK Zlín MUDr. Drbal.
USN/2016/05/015: Přítomno: 79; Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje rozhodnutí představenstva Komory ze dne 11. září 2015, jímž byla zamítnuta žádost žadatele o vydání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg.
USN/2016/05/016: Přítomno: 79; Pro – 65; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, aby znění ŘCVZL bylo členům ČSK distribuováno v písemné podobě přílohou časopisu LKS.
USN/2016/05/017: Přítomno: 79; Pro – 25; Proti – 43. Návrh nebyl přijat.