wqfqwf 67. jednání sněmu - ČSK

67. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 67. jednání sněmu ČSK, Mikulov, 13. – 14. 5. 2017

Návrh: Sněm schvaluje program 67. jednání sněmu ČSK ve znění navrženém představenstvem, tj. v I. bloku jednání přesun bodu Kooptace MUDr. Ševčíka před volbu volební komise a doplnění III. bloku jednání o bod Stanovisko sněmu k vyjednávání o úhradách na rok 2018, který bude zařazen před Usnesení – akce Klapačka.
USN/2017/05/001: Přítomno: 81; Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje kooptaci MUDr. Jiřího Ševčíka do představenstva ČSK.
USN/2017/05/002: Přítomno: 81; Pro – 80; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude 7 členná a bude volena aklamací současným hlasováním o všech kandidátech.
USN/2017/05/003: Přítomno: 81; Pro – 78; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu viceprezidenta ČSK, představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK pro funkční období 2017 – 2021 ve složení: MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Ivo Bouchal, MUDr. Jindřich Handl, MUDr. Pavel Havrlant, MUDr. Petr Jandl ml., MUDr. Alena Mitterová a MUDr. Otakar Skála.
USN/2017/05/004: Přítomno: 81; Pro – 76; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2016 a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2017 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2017/05/005: Přítomno: 82; Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pravidla vystoupení kandidátů pro volby do orgánů České stomatologické komory pro funkční období 2017 – 2021 takto:
a) pořadí kandidátských projevů se pro volbu viceprezidenta ČSK určuje losem a pro volbu představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK abecedním pořadím příjmení kandidátů;
b) trvání kandidátského projevu pro volbu viceprezidenta ČSK je nejvýše 10 minut, pro volbu členů představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK je nejvýše 2 minuty;
c) diskuse s kandidáty pro volbu viceprezidenta ČSK následuje až po skončení všech kandidátských projevů kandidátů pro volbu viceprezidenta ČSK. Diskuse s kandidáty pro volbu dalších orgánů ČSK následuje až po skončení všech kandidátských projevů. V rámci diskuse platí pravidla pro jednání sněmu dle jednacího řádu, dotazy lze směřovat na kteréhokoliv kandidáta (stejný dotaz lze položit i více kandidátům, nikoliv však všem kandidátům najednou), počet dotazů a délka diskuse nejsou omezeny, každý kandidát má na odpověď 1 minutu, dotazy mezi kandidáty navzájem se nepřipouštějí;
d) los zajišťuje, slovo ke kandidátským projevům uděluje a po vypršení času vymezeného času odnímá a diskusi řídí a v jejím rámci slovo uděluje a odnímá mluvčí volební komise.
USN/2017/05/006: Přítomno: 82; Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2016 a zprávu za období od 1. 1. 2017 přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2017/05/007: Přítomno: 82; Pro – 76; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK za rok 2016 a zprávu za období od 1. 1. 2017 přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2017/05/008: Přítomno: 82; Pro – 78; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2016 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Řezáčem.
USN/2017/05/009: Přítomno: 82; Pro – 76; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňující návrh předložený Legislativním výborem sněmu ČSK k navržené novele Řádu české stomatologické komory č. 1/2017 ze dne 14. 5. 2017, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, stanovy a řád České stomatologické komory č. 1/2009, jednací řád.
USN/2017/05/010: Přítomno: 83; Pro – 73; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád české stomatologické komory č. 1/2017 ze dne 14. 5. 2017, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, stanovy a řád České stomatologické komory č. 1/2009, jednací řád.
USN/2017/05/011: Přítomno: 83; Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád české stomatologické komory č. 2/2017 ze dne 14. 5. 2017, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, volební řád.
USN/2017/05/012: Přítomno: 83; Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje navržený další postup akce Klapačka.
USN/2017/05/013: Přítomno: 83; Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informaci Zubohradu o stavu vyjednávání v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu, výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2018 a konstatuje, že návrh nového textu kódu 00918 (ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen – stálý zub) a kódu 00922 (ošetření zubního kazu – dočasný zub) hodnotí jako odpovídající a navrženou výši úhrady jako přijatelný kompromis.
USN/2017/05/014: Přítomno: 83; Pro – 63; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2017 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2017/05/015: Přítomno: 83; Pro – 66; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2017, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtů předložili za: OSK Brno MUDr. Radek Peřina, OSK Břeclav MUDr. Lucie Tomová, za OSK Hradec Králové MUDr. Vít Hrubecký, za OSK Jičín MUDr. Vratislav Čermák, za OSK Jindřichův Hradec MUDr. Ivo Bouchal, za OSK Karlovy Vary MUDr. Tomáš Odvody, za OSK Karviná MUDr. Karin Maďová, za OSK Litomyšl MUDr. Stanislav Adamec, za OSK Olomouc MUDr. Vlastimil Bistrý, za OSK Pardubice MUDr. Jiří Prokopec, za OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D., za OSK Praha 1 MUDr. Štěpánka Bálková, za OSK Praha 4 MUDr. Karel Konopka, za OSK Praha 5 MUDr. Zdeněk Kovář, za OSK Praha 6 MUDr. Jakub Jelínek, za OSK Praha 8 MUDr. Jan Černý, za OSK Praha 10 MUDr. Martin Res, za OSK Prostějov MUDr. David Kotrys, za OSK Ústí nad Labem MUDr. Pavel Šoltész a za OSK Zlín MUDr. Petr Drbal.
USN/2017/05/016: Přítomno: 83; Pro – 61; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb viceprezidenta, členů představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK na funkční období 2017 – 2021

Volba viceprezidenta
Výzva k podávání návrhů na zařazení na kandidátní listinu přednesena ve 12.10 hod.
Kandidátní listina uzavřena rozhodnutím volební komise ve 12.51 hod.

Počet vydaných volebních lístků: v prvním kole: 82
Počet odevzdaných (platných i neplatných) volebních lístků: v prvním kole: 80
Počet neplatných volebních lístků: v prvním kole: 2

Kandidáti, kteří získali platné hlasy v prvním kole, a počet platných hlasů, který získali:
MUDr. Houba Robert, Ph.D. – 78

Zvolený viceprezident Komory: MUDr. Houba Robert, Ph.D.

Volba představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK
Výzva k podávání návrhů na zařazení na kandidátní listinu přednesena ve 12.10 hod.
Kandidátní listina uzavřena rozhodnutím volební komise v 15.35 hod.

1. Představenstvo Komory
Počet vydaných volebních lístků: v prvním kole: 83 Počet odevzdaných (platných i neplatných) volebních lístků: v prvním kole: 82 Počet neplatných volebních lístků: v prvním kole: 0

Kandidáti, kteří získali platné hlasy v prvním kole, a počet platných hlasů, který získali:

MUDr. Černý Jan – 80, zvolen v 1. kole
MUDr. Šváb Jan – 74, zvolen v 1. kole
MUDr. Škrdlant Jiří – 72, zvolen v 1. kole
MUDr. Vostrejž Jaroslav – 71, zvolen v 1. kole
MUDr. Zdařil Libor – 67, zvolen v 1. kole
MUDr. Jakl Rudolf – 65,zvolen v 1. kole
MUDr. Vrbková Taťána – 64, zvolena v 1. kole
MUDr. Peřina Vojtěch Ph.D. – 59, zvolen v 1. kole
MUDr. Steklý Luboš – 58, zvolen v 1. kole
MDDr. Paulíčková Veronika – 57, zvolena v 1. kole
MUDr. Bálková Štěpánka – 47, zvolena v 1. kole
MUDr. Řezáč Milan – 44, zvolen v 1. kole
MUDr. Oganessian Edgar, Ph.D. – 42, zvolen v 1. kole
MUDr. Krňoulová Jana Ph.D. – 38, 1. náhradník
MUDr. Ševčík Jiří – 33, 2. náhradník
MUDr. Kovář Matejová Veronika – 29, 3. náhradník
MUDr. Dušánek Rudolf – 28, 4. náhradník

2. Revizní komise Komory
Počet vydaných volebních lístků: v prvním kole: 83, ve druhém kole: 74
Počet odevzdaných (platných i neplatných) volebních lístků: v prvním kole: 82, ve druhém kole: 74
Počet neplatných volebních lístků: v prvním kole: 0, ve druhém kole: 8

Kandidáti, kteří získali platné hlasy v prvním kole, a počet platných hlasů, který získali:

MUDr. Kraus Kozumplíková Michaela – 61, zvolena v 1. kole
MUDr. Novický Ivan – 56, zvolen v 1. kole
MUDr. Popelková Olga – 55, zvolena v 1. kole
MUDr. Mlejnek Petr – 54, zvolen v 1. kole
MUDr. Bjaček Jan – 53, zvolen v 1. kole
MUDr. Tomová Lucie – 53, zvolena v 1. kole
MUDr. Barták Pavel – 48, postoupil do 2. kola
MUDr. Jandl Jiří – 48, postoupil do 2. kola
MUDr. Kratochvílová Hana – 43, 2. náhradník
MUDr. Malíková Jana – 41, 3. náhradník

Kandidáti, kteří získali platné hlasy ve druhém kole, a počet platných hlasů, který získali:

MUDr. Jandl Jiří – 43, zvolen ve 2. kole
MUDr. Barták Pavel – 23, 1. náhradník

3. Čestná rada Komory
Počet vydaných volebních lístků: v prvním kole: 83, ve druhém kole: 74
Počet odevzdaných (platných i neplatných) volebních lístků: v prvním kole: 82, ve druhém kole: 74
Počet neplatných volebních lístků: v prvním kole: 0, ve druhém kole: 8

Kandidáti, kteří získali platné hlasy v prvním kole, a počet platných hlasů, který získali:

MUDr. Liberda Libor – 75, zvolen v 1. kole
prof. MUDr. Németh Tibor, DrSc. – 75, zvolen v 1. kole
MUDr. Bartáková Věra, CSc. – 72, zvolena v 1. kole
MUDr. Hejduk Ivan – 68, zvolen v 1. kole
MUDr. Peřina Radek – 66, zvolen v 1. kole
MUDr. Cimbura Eduard, CSc. – 63, zvolen v 1. kole
MUDr. Hrnčíř Hynek – 62, zvolen v 1. kole
prof. MUDr. Mazánek Jiří, DrSc. – 60, zvolen v 1. kole
MUDr. Banková Jaromíra – 59, postoupila do 2. kola
MUDr. Střihavka Pavel – 59, postoupil do 2. kola

Kandidáti, kteří získali platné hlasy ve druhém kole, a počet platných hlasů, který získali:

MUDr. Banková Jaromíra – 37, zvolena losem ve 2. kole
MUDr. Střihavka Pavel – 37, 1. náhradník

Proti průběhu voleb: nebyly uplatněny žádné námitky

Členové volební komise: MUDr. Netolický Jan, Ph.D., MUDr. Bouchal Ivo, MUDr. Handl Jindřich, MUDr. Havrlant Pavel, MUDr. Jandl Petr ml., MUDr. Mitterová Alena a MUDr. Skála Otakar.

V Mikulově dne 13. května 2017