wqfqwf 72. jednání sněmu - ČSK

72. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 72. jednání sněmu ČSK, Brno, 16. – 17. 11. 2019

Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáním návrhu řádu Komory, jímž se mění organizační řád Komory v části finanční řád Komory (placení ročního evidenčního příspěvku na účet Komory). USN/2019/11/01: Pro – 77; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáním návrhu řádu Komory, jímž se mění organizační řád Komory v části řád celoživotního vzdělávání Komory a v části finanční řád Komory (opatření proti zneužívání změny termínů profesní zkoušky).
USN/2019/11/02: Pro – 77; Proti – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí s doplněním programu o bod – setkání předsedů OSK.
USN/2019/11/03: Pro – 73; Proti – 11. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 72. jednání sněmu ČSK.
USN/2019/11/04: Pro – 84; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 71. jednání sněmu ČSK přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2019/11/05: Pro – 85; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 71. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Lucií Tomovou, členkou RK ČSK.
USN/2019/11/06:
Pro – 73; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 71. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2019/11/07:
Pro – 79; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zrušení plastových členských legitimací.
USN/2019/11/08: Pro – 54; Proti – 18. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávy z činnosti představenstva.
USN/2019/11/09: Pro – 78; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje projekt Administrativy správních činností.
USN/2019/11/10: Pro – 76; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2020 ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2019/11/11: Pro – 79; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu závazného stanoviska č. ZS 1/2019 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou.
USN/2019/11/12: Pro – 71; Proti – 7. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje závazné stanovisko č. ZS 1/2019 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou.
USN/2019/11/13: Pro – 66; Proti – 9. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje řád č. 2/2019, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád.
USN/2019/11/14: Pro – 74; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 3/2019, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád.
USN/2019/11/15: Pro – 75; Proti – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby se od roku 2020 navrátilo k původnímu modelu setkávání předsedů OSK v mezidobí mezi sněmy ČSK a byla zrušena setkání předsedů OSK den před jednáním sněmu ČSK.
USN/2019/11/16: Pro – 54; Proti – 26. Návrh byl přijat.