wqfqwf 73. jednání sněmu - ČSK

73. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 73. jednání sněmu ČSK, Špindlerův Mlýn, 20. – 21. 6. 2020

Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáním návrhu řádu Komory, jímž se mění organizační řád Komory v části řád celoživotního vzdělávání.
USN/2020/06/01: Pro – 67; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 73. jednání sněmu ČSK ve znění předloženém představenstvem ČSK.

USN/2020/06/02: Pro – 65; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2019 a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2020 přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK. USN/2020/06/03: Pro – 68; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2019 a zprávu za období od 1. 1. 2020 přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2020/06/04: Pro – 63; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK za rok 2019 a zprávu za období od 1. 1. 2020 přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2020/06/05: Pro – 66; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2019 přednesenou MUDr. Milanem Řezáčem, hospodářem ČSK.
USN/2020/06/06: Pro – 69; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm vylučuje ze svého jednání všechny osoby s výjimkou členů Komory, zaměstnanců Kanceláře Komory a smluvních partnerů Komory, a to na dobu vystoupení člena revizní komise MUDr. Jandla bezprostředně následujícího po přijetí tohoto usnesení a s ním spojené diskuse.
USN/2020/06/07: Pro – 57; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace Zubohradu o Dohodovacím řízení 2021.
USN/2020/06/08: Pro – 64; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávy z činnosti představenstva.
USN/2020/06/09: Pro – 63; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ze dvou navržených variant účinnosti změn volebního řádu schvaluje k dalšímu projednávání variantu navrhující účinnost změn volebního řádu od 1. 7. 2020.
USN/2020/06/10: Pro – 64; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 4 k návrhu změny organizačního řádu (zástupce člena sněmu Komory).
USN/2020/06/11: Pro – 56; Proti – 12. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 3 k návrhu změny organizačního řádu (vypuštění závaznosti Etického kodexu zubního lékaře EU).
USN/2020/06/12: Pro – 47; Proti – 21. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 2 k návrhu změny organizačního řádu (technické úpravy textu).
USN/2020/06/13: Pro – 68; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 1 k návrhu změny organizačního řádu (prominutí členských příspěvků či úhrad za služby i bez žádosti).
USN/2020/06/14: Pro – 66; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 2 k návrhu změny jednacího řádu (zástupce člena sněmu Komory).
USN/2020/06/15: Pro – 62; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 1 k návrhu změny jednacího řádu (vypuštění části třetí jednacího řádu).
USN/2020/06/16: Pro – 64; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 3 k návrhu změny volebního řádu (zástupce člena sněmu Komory).
USN/2020/06/17: Pro – 67; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 2 k návrhu změny volebního řádu (vypuštění doplňujícího kola volby prezidenta, ve které stačí ke zvolení 40 % hlasů voličů).
USN/2020/06/18: Pro – 47; Proti – 23. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny č. 1 volebního řádu (vypuštění elektronické formy voleb orgánů Komory).
USN/2020/06/19: Pro – 11; Proti – 56. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 1 k návrhu změny disciplinárního řádu (změna způsobu informování o výsledku disciplinárního řízení).
USN/2020/06/20: Pro – 65; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2020, organizační řád.

USN/2020/06/21: Pro – 68; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 2/2020, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2010, jednací řád.
USN/2020/06/22: Pro – 67; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 3/2020, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád.
USN/2020/06/23: Pro – 66; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 4/2020, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád.
USN/2020/06/24: Pro – 68; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád české stomatologické komory č. 5/2020, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, v části řád celoživotního vzdělávání. USN/2020/06/25: Pro – 56; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu pokračovat v přípravě záměru pořízení nové budovy sídla České stomatologické komory.
USN/2020/06/26: Pro – 64; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2021.
USN/2020/06/27: Pro – 66; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje tato místa konání sněmů v roce 2021: 75. jednání sněmu v Harmony Club hotelu ve Špindlerově Mlýně a 76. jednání sněmu v hotelu International v Brně. Slavnostní sněm se bude konat v Karolinu v Praze.
USN/2020/06/28: Pro – 65; Proti – 1. Návrh byl přijat.