Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích


ÚČET KLINIK ČSK
Ke zveřejňování zpráv ze zahraničních odborných akcí

Česká stomatologická vytvořila v roce 1996 Účet klinik, který slouží k podpoře odborného růstu pracovníků stomatologických klinik, klinik zubního lékařství a Výzkumného ústavu stomatologického a ostatních forem dalšího vzdělávání. Ti, kteří získají finanční příspěvek z Účtu klinik, pak o své účasti na zahraniční odborné akci podávají zprávu, kterou také obvykle publikujeme v časopisu LKS. Z prostorových důvodů se nám však některé zprávy z loňských akcí dosud nepodařilo do LKS zařadit, a proto budou zveřejněny na webových stránkách ČSK.

CO JE ÚČET KLINIK Účet klinik jsou finanční prostředky rozpočtu ČSK schvalované sněmem ČSK. Od roku 2004 je pro Účet klinik každoročně rozpočtována částka 450 000 Kč. Příspěvek mohou čerpat podle stanovených pravidel (viz www.dent.cz, odkaz Studenti a kliniky) jednotliví pracovníci klinik na účast na zahraničních stážích, kongresech a sympoziích, dále lze čerpat finanční prostředky i na pořádání odborných akcí klinikami a odbornými společnostmi v oboru stomatologie a na pořízení pomůcek pro další vzdělávání zubních lékařů v rámci klinik. Žadatel o příspěvek se zavazuje splnit individuálně stanovené závazky vůči ČSK, zejména předání získaných informací a zkušeností minimálně formou odborného článku v časopisu LKS.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV Praxe je taková, že většina žadatelů dříve, než pro LKS nabídne odborné sdělení, zasílá redakci informační článek o účasti na odborné akci s příspěvkem z Účtu klinik. Tyto články jsou standardně posuzovány redakční radou LKS a většina z nich je také k publikaci schválena. Avšak vzhledem k limitovanému rozsahu časopisu LKS a tomu, že při obsahové skladbě dostávají přednost aktuální stavovské materiály a recenzovaná odborná sdělení, dosud se nepodařilo publikovat všechny nabídnuté zprávy ze zahraničních akcí konaných v roce 2010. Proto na návrh redakce LKS schválilo představenstvo ČSK možnost zveřejňovat tyto články na webových stránkách. Nadále tedy budou zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích s finančním příspěvkem z Účtu klinik zveřejňovány takto:

  • na www.dent.cz budou vystaveny informační články z účasti na kongresech a sympoziích, a to v odkazu Časopis LKS a souběžně v odkazech Vzdělávání a Zahraniční kongresy a veletrhy.
  • v LKS budou publikovány články reportážního charakteru z odborných studijních pobytů či dlouhodobých kursů.

NA WWW.DENT.CZ JSOU ZVEŘEJNĚNY ZPRÁVY:

Konference IADR – Mezinárodní asociace pro dentální výzkum (Barcelona, 14.-17. 7. 2010)
autoři: Milan Tomka, Lukáš Comba, Lucie Himmlová, VÚS 1. LF UK a VFN Praha
20. kongres EACMFS – Evropská asociace pro kranio-maxillo-faciální chirurgii (Brugy, 14.-17. 9. 2010)
autoři: Lukáš Hauer, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň; Vojtěch Peřina, František Rusznyák, KÚČOCH LF MU a FN Brno
10. výroční kongres EAOM – Evropská asociace orální medicíny (Londýn, 21.-25. 9. 2010)
autor: Jan Vokurka, Stomatologická klinika LF MU a FN Brno
* ITAB 2010 – 10. mezinárodní konference informačních technologií a aplikací v biomedicíně (Korfu, 2.-5. 11. 2010)
autor: Magdaléna Kašparová, Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Konference European Meeting on Oral Diseases – Diagnosis and Management – EAOM (Amsterdam, 11.-13. 5. 2011)
autorka: MUDr. Vladimíra Paulusová, Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
23. kongres IAPD – Mezinárodní asociace dětského zubního lékařství (Atény, 15.-18. 6. 2011)
autorka: MDDr. Blanka Pasteláková, Dětská stomatologická klinika LF UK a FN Motol
EPS mezinárodní kongres radiologie a nukleární medicíny (Nanjing, Čína, 8.-10. 7. 2011)
autor: MUDr. Tomáš Hanzelka, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Kongres Orbit 2011 – ten years later (Ferrara, Itálie, 13.-16. 10. 2011)
autor: MUDr. Jiří Šimek, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc
11. kongres EAPD – Evropská pedostomatologická společnost (Štrasburk, Francie, 24.-27. 5. 2012)
autorka: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D., Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha
21. kongres EACMFS – Evropské asociace pro kranio-maxilo-faciální chirurgii (Dubrovník, Chorvatsko,11.-15. 9. 2012)
autor: MUDr. Jan Jambura, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
*Craniofacial Trauma cadaver workshop (Coventry, Velká Británie, 29.-31. 10. 2012)
autoři: MUDr. Vojtěch Peřina, MUDr. Zdeněk Daněk, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno
26. mezinárodní kongres Laser Florence 2012 (Florencie, Itálie, 9.-10. 11. 2012)
autorka: MUDr. Magdaléna Kašparová, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Grand Ortho and Opal Orthodontics Meeting – Kurs dr. Arnetta a dr. McLaughlina: Ortodonticko-chirurgická léčba u čelistních anomálií (Varšava, Polsko, 24.-25. 5. 2013)
autor: MUDr. Petr Michl, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
* 101. světový kongres FDI (Istanbul, Turecko, 28.-31. 8. 2013)
autoři: MUDr. Lukáš Hauer, MUDr. Petr Pošta, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
101. světový kongres FDI (Istanbul, Turecko, 28.-31. 8. 2013)
autorka: MDDr. Michaela Bartošová, roz. Volčková, Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
* Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop (Coventry, Velká Británie, 18.-20. 9. 2013)
autoři: MUDr. Radomír Hodan, MUDr. Jan Štembírek, Klinika ÚČOCH, Fakultní nemocnice Ostrava
18. kongres EADPH – European Association of Dental Public Health (St. Julians, Malta, 14.-16. 11. 2013)
autorka: MDDr. Marta Novotná, ÚKES 1. LF UK a VFN Praha
* Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop (Coventry, Velká Británie, 20.-22. 5. 2014)
autoři: MUDr. Petr Pošta, MUDr. Lukáš Hauer, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň, oddělení ÚČOCH
12. kongres EAPD – European Academy of Paediatric Dentistry (Sopoty, Polsko, 4.-8. 6. 2014)
autorky: MUDr. Magdaléna Kašparová, MDDr. Tereza Kripnerová, Stomatologická klinika dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol, Praha
4. výroční kongres European Society of Microscopic Dentistry (Barcelona, Španělsko, 18.-20. 9. 2014)
autor: MDDr. Radovan Žižka, Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop (Coventry, Velká Británie, 4.-7. 11. 2014)
autor: MUDr. et MDDr. Jiří Zelinka, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno-Bohunice
6. AOCMF kurs: Postupy v operačních technikách v orální a maxilofaciální chirurgii (Vídeň, Rakousko, 22.-24. 4. 2015)
autoři: MUDr. Jan Jambura, MUDr. MDDr. Jiří Genčur, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
25. kongres IAPD – Mezinárodní asociace dětského zubního lékařství (Glasgow, Velká Británie, 1.-4. 7. 2015)
autor: MDDr. Jakub Papež, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Head and Neck Operative Surgery Cadaver Workshop (Coventry, Velká Británie, 23.–25. 9. 2015)
autor: MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Klinika ÚČOCH LF MU a FN Brno-Bohunice
14. mezinárodní kongres S.O.R.G. – Strasbourg Osteosynthesis Research Group (Vídeň, Rakousko, 5.–8. 10. 2015)
autor: MUDr. Petr Heinz, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
EUROPERIO 8 (Londýn, Velká Británie, 3.–6. 6. 2015)
autor: MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
Seminář Orální medicína – choroby dutiny ústní: aktualizace v diagnóze, histopatologii a léčbě (Salcburk, Rakousko, 24.-25. 10. 2015)
autorka: MUDr. Tereza Hošková, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
* Workshop: Tips and Tricks for Excellent Orthodontics and Orthognathic Surgery
(Paříž, Francie, 4.–5. 11. 2015)
autor: MUDr. Jan Štembírek, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
* Odborná stáž na Fakultě zubního lékařství ve Freiburgu v Německu
(Freiburg, SRN, 2.-13. 11. 2015)
autor: Basel Azar, DDS, MSc., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
* 10. světový endodontický kongres (Cape Town, Jižní Afrika, 3.-6. 6. 2016)
autorka: MDDr. Miroslava Chalupová, Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
* 16. mezinárodní imunologický kongres ICI 2016 (Melbourne, Austrálie, 21.-26. 8. 2016)
autorka: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
* AOCMF kurs: Neck Dissection (with Human Anatomical Specimens) (Innsbruck, Rakousko, 5.-6. 9. 2016)
autoři: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni; MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., FN Ostrava
* 13. kongres Evropské asociace orální medicíny (EAOM) (Turín, Itálie, 15.-17. 9. 2016)
autorka: MUDr. Tereza Uhříková, Klinika ÚČOCH, FN Ostrava
* Mezinárodní kurz TMK: Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery – Basics and New Horizons (Vídeň, Rakousko, 6. – 8. 11. 2016)
autorka: MDDr. Veronika Kozakovičová, Dis. Art., Klinika ÚČOCH, FN Ostrava
* 51. mezinárodní kurz pro odběr volných laloků (Cáchy, Německo, 16.-18. 2. 2017)
autor: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
*23. výroční konference IAOMS (Hongkong, Čína, 31. 3. – 3. 4. 2017)
autorka: MDDr. Jitka Levorová, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
*18th ESE Biennial Congress (Brusel, Belgie, 14.-16. 9. 2017)
autorka: MDDr. Miroslava Chalupová, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
*Světový kongres FDI 2017 (Madrid, Španělsko, 29. 8. – 1. 9. 2017)
autorka: MDDr. Nela Pilbauerová, Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
*Světový kongres FDI 2017 (Madrid, Španělsko, 29. 8. – 1. 9. 2017)
autorka: MDDr. Simona Halamová, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
*Kurz traumatologie obličejové oblasti, který pořádala AOCMF (Freiburg, Německo, 14.-15. 9. 2017)
autor: MDDr. Jakub Fabián, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
*Laser Florence 2017 – The International Congress on Laser Medicine and Surgery (Florencie, Itálie, 9.-11. 11. 2017)
autorka: MDDr. Martina Kadlecová, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
*The Edinburgh Head and Neck Course – Module II/Head and Neck Reconstruction (Edinburg, Velká Británie, 31. 1. – 2. 2. 2018)
autoři: MDDr. Michal Mozoľa, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc; MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Klinika ÚČOCH LF MU a FN Brno-Bohunice
*Hands-on Cadaver Intensive Course in Orthognatic Surgery and Ancilliary Procedures (Barcelona, Španělsko, 2.–5. 5. 2018)
autor: MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D., Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
*Dvoutýdenní odborná stáž na Klinice orální a maxilofaciální chirurgie v Mnichově (Mnichov, SRN, 2018)
autor: MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., Klinika ÚČOCH FN Ostrava
*2nd Congress on Tooth Transplantation (Rotterdam, Nizozemsko, 25.–27. 5. 2018)
autorka: MUDr. Jana Vašáková, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
*Kongres EuroPerio 9 (Amsterdam, Nizozemsko, 20.–23. 6. 2018)
autorka: MUDr. Barbora Valentová, Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
*Kongres EuroPerio 9 (Amsterdam, Nizozemsko, 20.–23. 6. 2018)
autor: MDDr. Šimon Belák, Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc