wqfqwf eLearning a webináře - ČSK

Hybridní zubní náhrady - Přežitrk nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Dátum konání
01. 01. 2023 -31. 12. 2023
Místo konání
www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy
Lektor
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Obsah

Protetická rehabilitace dutiny ústní se zbytkovým chrupem, zařazeným obvykle do nepříznivých stavů III. třídy dle Voldřicha, bývá někdy považována za přechodné řešení před zhotovením celkové náhrady. Přítomnost vlastních zubů a využití parodontu k přenosu žvýkacího tlaku je všeobecně preferována. Přenos žvýkacího tlaku dentální cestou je nejfyziologičtější způsob zatěžování obličejového skeletu. Zpětná vazba zprostředkovaná proprioceptory v parodontu zabraňuje možnému přetěžování závěsného aparátu zubů a přilehlého alveolu. Tento protektivní účinek ztrátou parodontu po extrakcích mizí a důsledkem jsou atroficko–rezorpční změny na čelistech. Ubývání alveolu časem vede k nepříznivému reliéfu protézního lože a ve svém důsledku výrazně zhoršuje podmínky pro budoucí protetickou rehabilitaci chrupu. Hybridní zubní náhrady jsou perspektivním protetickým ošetřením, které na více let zajistí spolehlivou funkci a velmi dobrou estetiku.

 https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/hybridni-zubni-nahrady-prezitek-nebo-perspektiva-v-moderni-proteticke-peci-127142

Pořadatel
Meditorial, s.r.o.
Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2
Marta Dlouhá
petra.cekalova@meditorial.cz
777 467 037
Určení
PZL
Hygienistky
ČSK
E-learningová akce
Kredity
2
Kód
8/461/2023