Harmonogram akcí ČSK

Harmonogramy jednání a vybraných akcí ČSK v roce 2020

Harmonogramy jednání a vybraných akcí ČSK v roce 2021

Harmonogramy jednání a vybraných akcí ČSK v roce 2022

Zasedání ČR ČSK budou svolávána dle potřeby, min. 4 x za rok.
Zasedání VR ČSK budou svolávána dle potřeby.
Případné další akce pro funkcionáře a zaměstnance OSK se uskuteční dle aktuální situace a požadavků OSK.
Redakční rada časopisu LKS zasedá zpravidla druhé pondělí v měsíci.
Odborný výbor PDD zasedá zpravidla 5x pro daný ročník kongresu.