wqfqwf Dodatek ke smlouvě s OZP - ČSK

Dodatek ke smlouvě s OZP


Zveřejňujeme úhradový dodatek Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví pro rok 2020. Text dodatku byl se Zubohradem projednán.

Zubohrad k textu vznesl výhradu poukazující na to, že do textu dodatku je zahrnuto (čl. II odst. 2 dodatku) ujednání, kterým se poskytovatel zapojuje do systému hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb ze strany pojištěnců. Poskytovatel tak nemá možnost akceptovat dodatek, aniž by současně přijal podmínky tohoto hodnocení. OZP konstatovala, že pokud poskytovatel nemá zájem se do systému zapojit a dá to OZP vědět, OZP mu zašle verzi dodatku, která předmětné ujednání nebude obsahovat. V takovém případě však poskytovatel nebude mít nárok na bonifikace, které z hodnocení kvality jeho péče pojištěnci podle předmětného ujednání vyplývají.

Podle poslední informace OZP musí být dodatky odeslány do 7. 2. 2020 s lednovým datem podpisu.

Úhradový dodatek OZP na rok 2020

Příloha č. 1 úhradového dodatku – Bonifikační program za kvalitu poskytnuté péče

Klíčová slova: Pro členy