Dodatek ke smlouvě se ZPŠ


Zveřejňujeme úhradový dodatek Zdravotní pojišťovny Škoda pro rok 2020. Text dodatku byl se Zubohradem projednán.

Zubohrad k textu vznesl technickou výhradu. Výhrada se týká označení výkonů (kódů) v části C. ZPŠ výkon – fond prevence a v části E. ZPŠ – podpora registrace pojištěnců přílohy č. 1 dodatku. Tyto kódy nejsou zvoleny systémově pro všechny zdravotní pojišťovny, ale jen pro ZPŠ, a proto by mohlo dojít k jejich duplicitnímu použití u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Pokud by k tomu došlo, působilo by to problémy při elektronickém vykazování. Jde o technickou výhradu, která se nijak nedotýká věcného obsahu dotčených kódů ani věcného obsahu dodatku a jeho přílohy.

Úhradový dodatek ZPŠ na rok 2020

Příloha č. 1 úhradového dodatku

Klíčová slova: Pro členy