wqfqwf OP 3/2016 – požadavky na kurz KPR (ve znění účinném od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2020) - ČSK

OP 3/2016 – požadavky na kurz KPR (ve znění účinném od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2020)

ímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 4 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

§ 1
Obsah

Předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů musí zahrnovat alespoň tato témata:

 • život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci)
 • zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu
 • řetězec přežití
 • kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS)
 • aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC)
 • zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik
 • technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod
 • praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně
 • doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak
 • polohování pacienta při náhlých příhodách
 • základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů
 • postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže)
  § 2
  Rozsah
  Předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů musí trvat alespoň 5 hodin a musí být vzdělávací akcí registrovanou v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Komorou.
  § 3
  Personální zajištění

  Předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů musí být personálně zajištěn tak, aby na 1 školitele připadlo nejvýše 12 účastníků kurzu.

  § 4
  Věcné a technické vybavení

  Předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů musí být zajištěn dostatečným množstvím materiálně-technického vybavení pro praktický nácvik.

  § 5
  Pořadatel

  Pořadatelem předepsaného kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci nebo osoba, která za účelem spolupráce při uskutečňování tohoto kurzu uzavřela smlouvu s Komorou.

  § 6
  Účinnost

  Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.