wqfqwf OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017) - ČSK

OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 4 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání, které zahrnují vstupní vzdělávací programy ve stomatochirurgii a parodontologii.

§ 1
Předepsané vzdělávací akce

(1) Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v parodontologii jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.

§ 2
Rozsah předepsaných stáží

Rozsah předepsaných stáží činí nejméně 20 pracovních dnů, z toho nejméně 5 po sobě jdoucích pracovních dnů musí proběhnout u akreditovaného poskytovatele, kterému byla udělena akreditace typu I.
§ 3
Minimální rozsah praktického výkonu povolání

Minimální rozsah praktického výkonu povolání zahrnuje soustavnou činnost praktického zubního lékaře v protetice, záchovné stomatologii, chirurgii, parodontologii a pedostomatologii s důrazem na zdravotní péči odpovídající příslušnému vstupnímu vzdělávacímu programu.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP2/2009 ve znění opatření představenstva Komory č. OP2/2013, OP4/2013 a OP1/2014.

§ 5
Účinnost

Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.

Příloha č. 1
Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii

kód název náplň
VPCHIR1 Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii.
VPCHIR2 Chirurgie zubních retencí – vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace Chirurgie zubních retencí – vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace.
VPCHIR3 Chirurgie parodontu, ústní sliznice a jazyka včetně onkologie Chirurgie parodontu, měkkých tkání, ústní sliznice a jazyka. Vestibulární plastiky. Orální tkáňové posuny a přenosy.
VPCHIR4 Slinné žlázy – fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek Slinné žlázy – fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek
VPCHIR5 Traumatologie zubů, úst a čelistí Komplexní problematika traumatologie obličeje. Trauma zubů a jejich terapie. Ošetření poranění měkkých částí obličeje. Zlomeniny horní a dolní čelisti, komplikované zlomeniny obličeje, úrazy obličeje u polytraumat, timing ošetření. Vybrané kapitoly z obecné chirurgie.
VPCHIR6 Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů.
VPCHIR7 Dentální implantologie Obecná implantologie i pro praktické stomatology. Přehled obecných aspektů kvality implantátů. Moderní trendy vývoje výroby i praktického využití implantátů. Implantologie jako součást komplexního léčebného plánu. Praktické využití implantátu při řešení tradičních modelových protetických situací. Implantát v ortodontické terapii. Implantát jako plnohodnotný protetický pilíř.
VPCHIR8 Pacient s celkovým onemocněním v ordinaci stomatochirurga Důkladná anamnéza, pomocná doplňující vyšetření – rtg, laboratorní, CT, MR atd. Volba anestezie a anestetika, vlastní chirurgický zákrok a jeho specifičnost u jednotlivých chorob, opatření po výkonu, poučení nemocného. Komplikace ošetření. Postupy u nemocných s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami, DM, onemocněním ledvin, trávicího traktu, plicními chorobami a neurologicko-psychiatrickými nemocemi.
VPCHIR9 Bolestivé stavy v orofaciální oblasti, neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření, problematika poruch TM kloubu Anatomie kloubu, rozdělení a etiologie potíží, konzervativní léčba, miniinvazivní léčba (artrocentéza, artroskopie), chirurgická léčba kloubu. Současný pohled na léčbu, trendy. Doplněno kazuistikami z praxe, videoukázkami zákroků. Diferenční diagnostika bolesti hlavy. Bolestivé stavy v orofaciální oblasti a neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření.
VPCHIR10 Kolemčelistní záněty Příčiny a léčení kolemčelistních zánětů, antibiotika. První pomoc při náhlých příhodách ve stomatologické ordinaci a kardiopulmonální resuscitace.
VPCHIR11 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu, řetězec přežití. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).

Příloha č. 2
Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v parodontologii

kód název náplň
VPPARO1 Anatomie parodontu Anatomie parodontu, klinické aplikace, gingivální tekutina, přirozené obranné mechanizmy
VPPARO2 Mikrobiální povlak, biofilmy Mikrobiální povlak, složení, vývoj, obranné mechanizmy parodontu, biofilmy
VPPARO3 Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy, mikrobiální a imunologické aspekty
VPPARO4 Klasifikace onemocnění parodontu Klasifikace onemocnění parodontu. Onemocnění gingivy, parodontitida, gingivální recesy. Klinický a rtg obraz, diagnostika, vyšetření
VPPARO5 Iniciální fáze léčby parodontitidy Iniciální fáze léčby parodontitidy, organizace, nástroje, přístroje. Kyretáž, odontoplastika, ošetření povrchu kořene
VPPARO6 Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii
VPPARO7 Chirurgické metody ošetření parodontu Chirurgické metody ošetření parodontu, zásady, dělení operací, nutné vybavení, indikace, šicí materiály, obvazy. Lalokové operace
VPPARO8 Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu) Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu), indikace, metody, provedení. Principy a uplatnění řízené tkáňové regenerace v parodontologii. Nové poznatky, techniky, materiály používané pro tyto postupy
VPPARO9 Genetický podklad parodontopatií Genetický podklad parodontopatií, úvod do genetiky a metodik molekulární biologie
VPPARO10 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu, řetězec přežití. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).