wqfqwf OP 5/2016 – podrobnosti vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 5. února 2018 do 31. 12. 2020) - ČSK

OP 5/2016 – podrobnosti vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 5. února 2018 do 31. 12. 2020)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 4 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání, které zahrnují vstupní vzdělávací programy ve stomatochirurgii a parodontologii.

§ 1
Předepsané vzdělávací akce

(1) Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v parodontologii jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.

§ 2
Rozsah a náplň předepsaných stáží

(1) Rozsah předepsaných stáží činí nejméně 20 pracovních dnů, z toho nejméně 5 po sobě jdoucích pracovních dnů musí proběhnout u akreditovaného poskytovatele, kterému byla udělena akreditace typu I.
(2) Předepsané stáže ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii lze absolvovat jen na stomatochirurgickém pracovišti akreditovaného poskytovatele.
(3) Předepsané stáže ve vstupním vzdělávacím programu v parodontologii lze absolvovat jen na parodontologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele.

§ 3
Minimální rozsah praktického výkonu povolání

Minimální rozsah praktického výkonu povolání zahrnuje soustavnou činnost praktického zubního lékaře v protetice, záchovné stomatologii, chirurgii, parodontologii a pedostomatologii s důrazem na zdravotní péči odpovídající příslušnému vstupnímu vzdělávacímu programu.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP2/2009 ve znění opatření představenstva Komory č. OP2/2013, OP4/2013 a OP1/2014.

§ 5
Účinnost

Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.

Příloha č. 1
Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii
 

kód název náplň
VPCHIR1 Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii.
VPCHIR2 Chirurgie zubních retencí – vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace Chirurgie zubních retencí – vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace.
VPCHIR3 Chirurgie parodontu, ústní sliznice a jazyka Chirurgie parodontu, měkkých tkání, ústní sliznice a jazyka. Vestibulární plastiky. Orální tkáňové posuny a přenosy.
VPCHIR4 Slinné žlázy – fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů. Slinné žlázy – fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů.
VPCHIR5 Traumatologie zubů, úst a čelistí Komplexní problematika traumatologie obličeje. Trauma zubů a jejich terapie. Ošetření poranění měkkých částí obličeje. Zlomeniny horní a dolní čelisti, komplikované zlomeniny obličeje, úrazy obličeje u polytraumat, timing ošetření. Vybrané kapitoly z obecné chirurgie.
VPCHIR6 Dentální implantologie Obecná implantologie i pro praktické stomatology. Přehled obecných aspektů kvality implantátů. Moderní trendy vývoje výroby i praktického využití implantátů. Implantologie jako součást komplexního léčebného plánu. Praktické využití implantátu při řešení tradičních modelových protetických situací. Implantát v ortodontické terapii. Implantát jako plnohodnotný protetický pilíř.
VPCHIR7 Pacient s celkovým onemocněním v ordinaci stomatochirurga Důkladná anamnéza, pomocná doplňující vyšetření – rtg, laboratorní, CT, MR atd. Volba anestezie a anestetika, vlastní chirurgický zákrok a jeho specifičnost u jednotlivých chorob, opatření po výkonu, poučení nemocného. Komplikace ošetření. Postupy u nemocných s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami, DM, onemocněním ledvin, trávicího traktu, plicními chorobami a neurologicko-psychiatrickými nemocemi.
VPCHIR8 Bolestivé stavy v orofaciální oblasti, neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření, problematika poruch TM kloubu Anatomie kloubu, rozdělení a etiologie potíží, konzervativní léčba, miniinvazivní léčba (artrocentéza, artroskopie), chirurgická léčba kloubu. Současný pohled na léčbu, trendy. Doplněno kazuistikami z praxe, videoukázkami zákroků. Diferenční diagnostika bolesti hlavy. Bolestivé stavy v orofaciální oblasti a neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření.
VPCHIR9 Kolemčelistní záněty Příčiny a léčení kolemčelistních zánětů, antibiotika. První pomoc při náhlých příhodách ve stomatologické ordinaci a kardiopulmonální resuscitace.
VPCHIR10 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu, řetězec přežití. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).
VPCHIR11 Onkologie orofaciální oblasti Klasifikace, epidemiologie, etiologie, patologie, klinický obraz, lokalizace a šíření, symptomatologie, vyšetření, léčba + ošetřovatelská péče, následná péče, prognoza, prevence.

Příloha č. 2
Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v parodontologii

kód název náplň
VPPARO1 Anatomie parodontu. Mikrobiální povlak, biofilmy. Anatomie parodontu, klinické aplikace, gingivální tekutina, přirozené obranné mechanizmy. Mikrobiální povlak, složení, vývoj, obranné mechanizmy parodontu, biofilmy
VPPARO2 Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy. Klasifikace onemocnění parodontu. Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy, mikrobiální a imunologické aspekty. Klasifikace onemocnění parodontu. Onemocnění gingivy, parodontitida, gingivální recesy. Klinický a rtg obraz, diagnostika, vyšetření
VPPARO3 Iniciální fáze léčby parodontitidy Iniciální fáze léčby parodontitidy, organizace, nástroje, přístroje. Kyretáž, odontoplastika, ošetření povrchu kořene
VPPARO4 Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii
VPPARO5 Chirurgické metody ošetření parodontu Chirurgické metody ošetření parodontu, zásady, dělení operací, nutné vybavení, indikace, šicí materiály, obvazy. Lalokové operace
VPPARO6 Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu) Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu), indikace, metody, provedení. Principy a uplatnění řízené tkáňové regenerace v parodontologii. Nové poznatky, techniky, materiály používané pro tyto postupy
VPPARO7 Genetický podklad parodontopatií Genetický podklad parodontopatií, úvod do genetiky a metodik molekulární biologie
VPPARO8 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu, řetězec přežití. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).