Opatření představenstva ČSK č. OP 2/2020 ze dne 19. června 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (platné do 31. 12. 2020)

Opatření představenstva ČSK č. OP 2/2020 ze dne 19. června 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu

Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto opatření představenstva ČSK:

Čl. I

Opatření představenstva ČSK č. OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění opatření představenstva ČSK č. OP 4/2017 a představenstva ČSK č. OP 1/2020, se mění tak, že v § 7a se slova „30. června“ vypouštějí a nahrazují se slovy „31. prosince“.

Čl. II

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 19. června 2020 a nabývá účinnosti vyhlášením.