wqfqwf OSP 1/2009 k používání výplní ze skloionomerního cementu v distálním úseku chrupu - ČSK

OSP 1/2009 k používání výplní ze skloionomerního cementu v distálním úseku chrupu

Odborné stanovisko č. 1/2009
k používání výplní ze skloionomerního cementu v distálním úseku chrupu
vydané představenstvem České stomatologické komory
dle ust. § 20b odst. 2 Organizačního řádu – Stanov ČSK

1. Obecné charakteristiky

Výplň ze skloionomerního cementu
a) má při použití v distálním úseku chrupu u dospělých pacientů charakter výplně semipermanentní;
b) nenahrazuje amalgamovou výplň, která je pro použití v distálním úseku chrupu vhodnější pro svoji mechanickou odolnost;
c) je pro své protektivní a antikariogenní vlastnosti vhodná pro použití u pacientů se zhoršenou dentální hygienou;
d) je vhodná pro použití u dočasných zubů, neboť má remineralizační a antikariogenní vlastnosti, je snadno zhotovitelná a neobsahuje kovy.

2. Materiál

Pro distální úsek chrupu se předpokládá použití
a) zpevněných skloionomerních cementů určených i pro distální úsek;
b) kapslové formy materiálu.

3. Životnost

Životnost výplní ze skloionomerního cementu je značně ovlivněna typem kavity a artikulačními poměry. Podle tříd výplní, resp. způsobu ošetření lze předpokládat životnost:
a) 2 až 5 let v závislosti na artikulačních podmínkách, jde-li o výplň I. třídy;
b) v řádu měsíců, nejvýše 2 roky, jde-li o výplň II. třídy;
c) 5 let, jde-li o výplň V. třídy;
d) 2 až 5 let, jde-li o zub endodonticky ošetřený a vyřazený z artikulace.

V závislosti na konkrétních podmínkách lze namísto výměny výplně ze skloionomerního cementu, která selhala, připustit její opravu doplněním odpovídajícího skloionomerního materiálu.

V Praze dne 7.2.2009

MUDr. Jiří Pekárek
prezident
České stomatologické komory