wqfqwf OSP 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem - ČSK

OSP 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem

Odborné stanovisko č. 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem
vydané představenstvem České stomatologické komory dle ust. § 20b odst. 2 Organizačního řádu – Stanov ČSK

Lékařské ozáření se smí uskutečnit pouze tehdy, je-li odůvodněno přínosem vyvažujícím rizika, která ozářením vznikají nebo mohou vzniknout. Vždy je třeba uvážit možnou volbu jiných vyšetřovacích postupů nebo zobrazovacích metod popř. jiných léčebných postupů.

Pro uvedená vyšetření a ošetření jsou indikovány zpravidla následující počty intraorálních
rtg snímků:

 vyšetření/ošetření  maximální doporučený počet snímků
 RTG status  14
 bitewing  5
 endodontické ošetření jednoho k.k.  4
 reendodoncie (fáze odstraňování kořenové výplně)  3
 kořenové čepy  2
 kontrola fixních protetických prací*  dle rozsahu protetické práce obdobně jako u rtg  statusu či bitewingu

* kontrola protetických prací intraorálním rentgenem je zpravidla indikována pouze u náročnějších fixních náhrad, zejména u náhrad kotvených implantáty

V Praze dne 21.6.2010

MUDr. Pavel Chrz
prezident
České stomatologické komory