OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotnických služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů

Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů
 

Schváleno usnesením představenstva ČSK č. USN2018/05/04 dne 11. 5. 2018.

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů:

1. Zdravotnické zařízení poskytovatele ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů musí být vybaveno nejméně těmito pomůckami pro poskytnutí první pomoci:

a) resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky
b) vzduchovody
c) rukavice
d) výbava pro stavění krvácení
e) prostředky k zajištění žilního vstupu

2. Zdravotnické zařízení poskytovatele ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů je vhodné vybavit těmito dalšími pomůckami pro řešení neodkladných stavů:

a) samorozpínací resuscitační vak včetně masky
b) elastické škrtidlo
c) periferní žilní kanyly pro děti a pro dospělé
d) infuzní set
e) injekční stříkačky (5, 10)
f) tampony a roztok k povrchové dezinfekci kůže
g) náplast k fixaci
h) fonendoskop
i) tonometr s manžetou na paži

3. Zdravotnické zařízení poskytovatele ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů musí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci, jimiž se rozumí zejména:

a) Adrenalin – sympatomimetikum, 1:1000 v injekčním roztoku
Použití u akutních stavů
– anafylaktický šok
0,5 mg, intramuskulární nebo hluboká subkutánní aplikace, opakovat podle stavu a krevního tlaku po 3 až 5 minutách
– srdeční zástava při resuscitaci
dospělí: 1 mg, intravenózní aplikace každé 3 až 5 minut
děti: 0,01 mg/kg, intravenózní aplikace každé 3 až 5 minut

b) Fyziologický roztok k infuzi

c) Inhalační β2 sympatomimetikum (např. salbutamol apod.) – bronchodilatans k terapii akutního bronchospazmu (astma, chronická bronchitida, CHOPN)
Použití u akutních stavů
– akutní bronchospazmus
dospělí: 1 až 2 inhalační dávky
děti 4 až 12 let: 1 inhalační dávka, v případě potřeby lze zvýšit na 2 inhalační dávky

d) Nitrát ve spreji – vazodilatans (např. glycerol trinitrát, isosorbit dinitrát apod.)
Použití u akutních stavů (nutno zohlednit riziko hypotenze):
– akutní záchvat anginy pectoris: na počátku záchvatu 1 dávka (0,4 mg) pod jazyk, pokud příznaky neustoupí, může být dávka opakována v pětiminutových intervalech, celkem nejvýše 3 dávky. Dávka se aplikuje pod jazyk, po aplikaci pacient zavře ústa. Sprej by neměl být vdechnut. V ideálním případě by měl pacient při aplikaci sedět ve vzpřímené poloze.
– léčba hypertenzní špičky (krize)
– spasmus arteria centralis retinae (výpadek zorného pole po aplikaci lokální anestezie)

e) Prostředek k výplachu oka (oční antiseptikum)