OSP 1/2019 k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách

Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 1/2019 k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách
 

Schváleno usnesením představenstva ČSK č. USN2019/01/03 ze dne 11. ledna 2019.

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách:

1. Rentgenové vyšetření pomocí skusových snímků (bite-wing) je u ozubených čelistí důležitou součástí preventivní prohlídky k vyloučení začínajících i recidivujících kazů pod výplněmi, jakož i počínajících onemocnění parodontu.

2. Optimální frekvence vyšetření pomocí skusových snímků je 1x ročně, a to zpravidla v rozsahu jednoho snímku pro levou polovinu čelistí a jednoho snímku pro pravou polovinu čelistí.

3. U dospělých pacientů s nízkým rizikem vzniku zubního kazu se může frekvence snížit až na jedenkrát za 2 až 3 roky.

4. U dětí s bite-wingy začínáme nejdříve v pěti letech. U dětí s nízkým rizikem vzniku zubního kazu je vhodná frekvence jedenkrát za 2 až 3 roky, u dětí s vysokým rizikem zubního kazu jedenkrát ročně.

5. Ortopantomogram není vhodnou náhradou skusového snímku, protože jeho čitelnost není vždy optimální a dávka záření je několikanásobně vyšší.