OSP 1/2021 k sedaci v dětské stomatologii

Odborné stanovisko představenstva Komory č. 1/2021 sedaci v dětské stomatologii

Schváleno usnesením představenstva ČSK č. USN2021/12/27 ze dne 10. prosince 2021

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 39 odst. 3 organizačního řádu ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k sedaci v dětské stomatologii:

  1. Při použití sedace při vědomí u pacientů mladších 18 let v zubní ordinaci je vhodné dodržovat Doporučené postupy Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry), přijaté Evropskou akademií dětské stomatologie v roce 2005, ve znění pozdějších úprav a doplnění.
  2. Aktuální znění Doporučených postupů Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii je  zveřejněno na dent.cz.
  3. Ruší se odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 2/2019 k sedaci v dětské stomatologii.