wqfqwf OSP 2/2009 k používání dentálních slitin stříbra a cínu - ČSK

OSP 2/2009 k používání dentálních slitin stříbra a cínu

Odborné stanovisko č. 2/2009
k používání dentálních slitin stříbra a cínu
vydané představenstvem České stomatologické komory
dle ust. § 20b odst. 2 Organizačního řádu – Stanov ČSK

1. Sledované vlastnosti

Dentální slitiny stříbra a cínu
a) v agresivním prostředí ústní dutiny korodují, pokrývají se oxidy kovů a intenzivně se zbarvují;
b) vykazují malou mechanickou odolnost.

2. Předpokládatelné důsledky

Při použití dentální slitiny stříbra a cínu pro zhotovení kořenové nástavby je nutno předpokládat, že
a) ionty kovu pronikají do měkkých tkání a u vnímavých pacientů vytvářejí metalické skvrny na měkkých tkáních přiléhajících k ošetřenému zubu;
b) čep kořenové nástavby se snadno ohýbá;
c) vyztužení kořenového čepu tzv. jádrem z chromkobaltového, chromniklového nebo ocelového drátu vylučuje možnost spojení jádra a slitiny při odlití kořenové nástavby;
d) čep kořenové nástavby v důsledku koroze probarvuje krčkovou část plastových a kompozitních korunek.

3. Indikace

Použití dentální slitiny je indikováno pouze při zhotovení kořenové nástavby, která není v kontaktu s dásní, a to za předpokladu, že ošetřovaný zub je současně opatřen nekovovou korunkou.

V Brně dne 15.5.2009

MUDr. Jiří Pekárek
prezident
České stomatologické komory