OSP 2/2018 k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě

Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 2/2018 k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě
 

Schváleno usnesením představenstva ČSK č. USN2018/12/16 ze dne 14. prosince 2018.

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě:

1. Amalgám uvolňuje páry rtuti. Toto množství je největší při odstraňování výplní a jejich leštění. Rovněž žvýkání zvyšuje množství par rtuti a tím i hladinu rtuti v krvi. Množství je ale natolik malé, že ani u pacientů, ani u zdravotnických pracovníků, kteří s amalgámem přijdou do styku, nevyvolává žádné toxické poruchy. Výjimku tvoří pacienti s prokázanou hypersensitivitou na kovy a s alergiemi.

2. Používání amalgámu při ošetření zubů
a) je zakázáno u dočasných zubů, těhotných a kojících žen a u dětí do 15 let věku, s výjimkou případů, kdy to zubní lékař považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Tyto případy mohou být vzhledem k vysoké citlivosti plodu a dětí do 6 let na přítomnost rtuti v organizmu jen zcela výjimečné,
b) je možné jen za předpokladu použití zubního amalgámu v kapslové formě v předem určených dávkách; používání volně balené rtuti zubními lékaři je zakázáno,
c) vyžaduje důsledné zvážení indikace amalgámu.

3. Odstraňování amalgámové výplně
a) není vhodné, pokud výplň zub nezeslabuje (např. V. třída), je funkční a není přítomen sekundární kaz; důvodem pro odstranění amalgámové výplně může být výslovné přání pacienta, kterého je však třeba vždy náležitě poučit o vhodnosti takového postupu,
b) se provádí při dodržení těchto zásad

  • odsávání velkokapacitní odsávačkou,
  • intenzivní chlazení,
  • použití rychloběžného kolénka při nízkých otáčkách,
  • ochrana zubního lékaře rouškou a brýlemi,
  • ochrana pacienta brýlemi a nejlépe kofferdamem; kofferdam se před zhotovením nové výplně odstraní jako kontaminovaný materiál,
  • rozřezání výplně na větší kusy a jejich následné odstranění,
  • dobré větrání ordinace.

4. Při manipulaci s amalgámem je nutné dodržovat všechny postupy týkající se zpracování amalgámu, a to zejména
a) používání odlučovače amalgámu s předepsanou účinností,
b) bezdotykovou manipulaci s amalgámem,
c) uzavření kapsle po použití a její vložení do speciálního kontejneru,
d) strojovou přípravu zubního amalgámu v kapslové formě v předem určených dávkách.