Řády Komory – verze pro tisk ve znění platném a účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015