ZS 1/1995 k provozování zubní ordinace se zubní laboratoří

Závazné stanovisko České stomatologické komory
číslo 1
k provozování zubní ordinace v zubní laboratoři

Zubní lékař, který získal Licenci – osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon soukromé stomatologické praxe v rozsahu a druhu činnosti podle Licenčního řádu, navrhuje protetické výrobky, přebírá a odborně kontroluje jednotlivé fáze zhotovení výrobku včetně fází laboratorních, je odpovědný za kvalitu protetických výrobků a je odborně způsobilý provozovat praxi zubní ordinace i praxi zubní ordinace se zubní laboratoří.

Schváleno sněmem České stomatologické komory dne 19. 11. 1995.