wqfqwf ZS 1/1996 k poskytování tzv. nadstandardních výkonů ve stomatologické péči - ČSK

ZS 1/1996 k poskytování tzv. nadstandardních výkonů ve stomatologické péči

Závazné stanovisko České stomatologické komory
číslo 4
k poskytování tzv. nadstandardních výkonů ve stomatologické péči

Česká stomatologická komora, jako garant odbornosti svých členů, prohlašuje: V současném seznamu zdravotnických výkonů je obsažena pouze část léčebných postupů používaných v moderní stomatologii. O zvoleném léčebném postupu rozhoduje lékař dle svého odborného uvážení a po dohodě s pacientem. Zvolí-li léčebný postup, který není uveden v seznamu výkonů, je plně oprávněn stanovit cenu na základě věcné regulace cen.

Schváleno sněmem České stomatologické komory dne 3. 2. 1996.