wqfqwf ZS 1/2004 k bělení zubů laserovou metodou - ČSK

ZS 1/2004 k bělení zubů laserovou metodou

Závazné stanovisko České stomatologické komory
číslo 8
k bělení zubů laserovou metodou

Bělení zubů laserovou metodou je stomatologický výkon, který se musí provádět pod odborným dohledem zubního lékaře. Pokud bude zdravotnické zařízení poskytovat tento výkon, musí být řádně registrováno pro praktické zubní lékařství, ortodoncii nebo ústní, čelistní a obličejovou chirurgii (stomatologickou chirurgii). Při nekvalifikovaném zásahu by mohlo dojít k poškození pacienta.

Schváleno sněmem České stomatologické komory dne 29. 2. 2004.