Důležitá informace ZP MV ČR ke kódu 00944


Chybným nastavením kontrolního programu ZP MV ČR došlo u některých faktur za leden 2020 k vyřazení kódu 00944.
Ti kolegové, kterých se to týká, nechť tento kód vykáží samostatně znovu.

ZP MV ČR se za tuto chybu omlouvá.

Klíčová slova: Pro členy