wqfqwf Důležité upozornění – Národní registr zdravotnických pracovníků - ČSK

Důležité upozornění – Národní registr zdravotnických pracovníků


Důležité upozornění – Národní registr zdravotnických pracovníků

Každý poskytovatel zdravotních služeb je podle zákona povinen do 31. května 2018 předat do Národního registru zdravotnických pracovníků informace o svých zaměstnancích – zdravotnických pracovnících. Povinnost se týká všech poskytovatelů, tedy jak fyzických, tak právnických osob.
Do registru se předávají informace o zaměstnancích – zdravotnických pracovnících, tedy zubních lékařích, dentálních hygienistkách, zubní instrumentářkách, zubních technicích atd., nikoliv o administrativních pracovnících, uklízečkách apod. Zubní lékař, který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem (je poskytovatelem – fyzickou osobu), ohlašuje jako svého zaměstnance i sám sebe!

Předání informací lze uskutečnit jen elektronicky. Přístup do registru je na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup (odkaz „Vstup pro oprávněné uživatele“). Na stejné adrese je k dispozici i podrobný popis získání přístupových údajů a přihlášení do registru. Zjednodušený metodický pokyn pro používání registru je k dispozici na adrese http://www.uzis.cz/node/7131 (odkaz „Zjednodušený metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb“).

Prvním krokem ke splnění povinnosti předat informace do registru je získání přístupových údajů. Do Národního registru zdravotnických pracovníků se přistupuje se stejnými přístupovými údaji jako do celého Národního zdravotnického systému, tedy např. jako do Registru zdravotnických prostředků. Kdo již přístupové údaje má, použije je přímo na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup (odkaz „Vstup pro oprávněné uživatele). Kdo přístupové údaje nemá, bude muset nejprve podat žádost o přístup do registrů NZIS. Tato žádost se podává opět na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup (odkaz „Žádost o přístup do registrů NZIS – poskytovatelé zdravotních služeb“). Na základě podané žádosti poskytovatel obdrží přístupové údaje.

Druhým krokem je přihlášení do Národního registru zdravotnických pracovníků. K tomu budou potřeba přístupové údaje, mobilní telefon (na který bude po zadání přístupových údajů doručen vstupní kód) a předávané údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu všech zdravotnických pracovníků, kteří u poskytovatele pracují, včetně poskytovatele samotného). Podrobný postup je k dispozici na adrese http://www.uzis.cz/node/7131 (odkaz „Zjednodušený metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb“).

Do 31. května 2018 je nutné do registru předat informace o všech zdravotnických pracovnících, kteří u poskytovatele pracují. Po tomto datu je pak každý poskytovatel povinen předané údaje udržovat aktuální, tzn. že musí do registru oznámit každou změnu již zadaných údajů. Jde především o vznik či naopak ukončení pracovněprávního vztahu se zdravotnickým pracovníkem (do 30 dnů od zahájení či ukončení pracovněprávního vztahu) a dále též o informace o tom, zda je zaměstnanec zařazen do specializační přípravy nebo zda prochází aprobačním řízením.

Mgr. Jiří Slavík

Klíčová slova: Pro členy