Elektronické hlášení přepravy nebezpečného odpadu

Od 2. května 2018 začne fungovat Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (tzv. SEPNO). Jde o elektronický systém, který je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. SEPNO poskytuje elektronické služby za účelem příjmu a zpracování ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Ohlašovací list je nástroj, […]