Ohlašovací povinnost – odpadové hospodářství

Hlášení jsou podle § 39, odst. 2 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. původci odpadů povinni podat v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Hlášení je třeba podat každoročně do 15. února. Informace o způsobu […]