Informační povinnost členů ČSK


2019

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991 a žádnými novými předpisy nebyla dotčena. Ohlašování změn probíhá dosud běžně používanými způsoby – telefonicky, e-mailem, na formulářích ČSK a přes webové rozhraní.

Doporučujeme všem členům, aby si již letos údaje v členské kartě preventivně zkontrolovali (zatím bez potvrzování, zda tak učinili nebo ne) a zkusili si tím i přihlášení a orientaci na webových stránkách v části Pro členy.
(Osobní údaje se zobrazí po kliknutí na jméno člena (je uvedeno modře, vedle ikony fotka, vpravo nahoře), dále vyberete: Moje údaje a zde se hned zobrazí všechny veřejné informace + po opětovném přihlášení IKČ a heslem (v modrém rámečku) se zobrazí i veškeré neveřejné údaje z členské karty). Předejde se tak provádění změn, oprav, zjišťování zapomenutých IKČ a hesel na poslední chvíli. Již začátkem ledna 2020 totiž bude poprvé právě na stávající kontaktní údaje (mail nebo adresa) a podle stávajících kategorií (překlopených do nových kategorií P/N/A platných od 1.1.2020) generován a automaticky rozesílán předpis k úhradě příspěvků na rok 2020.

od roku 2020

Nově předpisy Komory zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů. Jde o to, že člen Komory bude muset každý rok vždy do 31. října zkontrolovat, zda údaje, které o něm Komora vede, jsou aktuální, a případně ohlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo.

Tuto výroční povinnost budou členové Komory plnit poprvé až k 31. říjnu 2020.

Fungovat bude tak, že Komora včas všechny své členy upozorní, aby své údaje zkontrolovali a potvrdili. Současně jim údaje, o které se jedná, přehledně zpřístupní. Celá akce by neměla jednotlivému členu Komory zabrat více než 5 minut.

Klíčová slova: Pro členy