Shrnutí on-line setkání ČSK z 1. 11. 2020

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, v návaznosti na včerejší on-line setkání si dovolujeme Vám zaslat stručné shrnutí aktuálních pravidel týkajících se jednání sněmu OSK, schvalování rozpočtu pro 2021 a případného schvalování úlev na ročním členském příspěvku, úhrad za některé služby poskytované členům Komory a náhrad za ztrátu času. Celé znění: soubor ke stažení