Změna způsobu podání ročního hlášení o odpadech dle zákona 185/2001 Sb.

Upozorňujeme, že roční hlášení o odpadech za rok 2011 je možné podat pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Podávat hlášení v listinné podobě ani v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností již není možné. Hlášení jsou podle § 39, odst. 2 zákona 185/2001 Sb. původci odpadů povinni podat v […]