wqfqwf komerční spolupráce - ČSK

komerční spolupráce

Česká stomatologická komora:

  • vydává časopis LKS měsíčník zdarma zasílaný všem zubním lékařům v ČR
  • vydává časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
  • zajišťuje výstavy doprovázející pořádané akce
  • uděluje Pečet ČSK produktům a službám
  • provozuje webové zdroje v internetu
  • zasílá hromadnou korespondenci

Nabídka a ceník služeb:

Nabídkový list 2022[.PDF]
Ceník a podmínky inzerce v časopise LKS na rok 2022[.PDF]
Ceník a podmínky inzerce v časopise Česká stomatologie a praktické zubní lékařství na rok 2022[.PDF]

Zajišťováním komerčních služeb a jednáním s obchodními partnery je pověřeno Oddělení ekonomiky a služeb sídlící v kanceláři Komory.

Česká stomatologická komora
Oddělení ekonomiky a služeb
Slavojova 22
128 00 Praha 2

Kontakty:

Objednávky předplatného časopisu LKS a Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Předplatné časopisu LKS na rok 2022 – formulář objednávky [.DOC]
Předplatné časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství na rok 2022 – formulář objednávky[.DOC]
Ing. Jolana Kunrtová, T: +420 234 709 630, e-mail: kunrtova@dent.cz

Inzerce a reklama
– v LKS časopisu České stomatologické komory,
– v časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství,
– v komorových tiskovinách
– ve sborníku kongresu Pražské dentální dny
– pečeť ČSK
Tereza Soukupová, DiS., T: +420 770 134 250, e-mail: soukupova@dent.cz

Výstavy firem, firemní prezentace a distribuce firemních materiálů v rámci akcí ČSK
Mgr. Veronika Dufková, T: +420 234 709 631, +420 604 607 495, e-mail: dufkova@dent.cz

Podpora kongresu a vzdělávání pořádaného Komorou ČSK
Dagmar Hynková, T: +420 234 709 642, M: +420 603 825 153, e-mail: hynkova@dent.cz

Pronájem konferenčních prostor Vzdělávacího střediska ČSK
e-mail: dufkova@dent.cz