wqfqwf Kliniky - ČSK

Kliniky

Stomatologické kliniky

 

Účet klinik

Účet klinik jsou finanční prostředky rozpočtu ČSK schvalované každoročně sněmem ČSK k podpoře odborného růstu pracovníků stomatologických pracovišť lékařských fakult účastnících se pregraduální výuky, tedy stomatologických klinik, klinik zubního lékařství, klinik ústní, čelistní a obličejové chirurgie a Ústavu klinické a experimentální stomatologie (dále jen klinik) a k podpoře ostatních forem dalšího vzdělávání podle níže uvedených pravidel.