wqfqwf Stavovské předpisy - ČSK

Stavovské předpisy

Při rolování směrem dolů naleznete: úplná znění řádů ČSK v účinném znění, úplná znění závazných stanovisek ČSK, úplná znění opatření představenstva ČSK, úplná znění odborných stanovisek představenstva ČSK, sbírku všech předpisů ČSK a archiv úplných znění všech předpisů ČSK.

Úplná znění řádů ČSK

Úplná znění řádů ČSK od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

Úplná znění řádů ČSK od 1. ledna 2021

Úplná znění závazných stanovisek ČSK

ZS 1/2020 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou

ZS 1/2010 ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgingivální ošetření parodontu

ZS 1/2004 k bělení zubů laserovou metodou

ZS 1/1998 k indikaci a zhotovování plášťových korunek z plastu a kompozitního plastu

ZS 1/1996 k poskytování tzv. nadstandardních výkonů ve stomatologické péči

ZS 2/1995 k materiálům Palargen L, Superpont C+B, Evicrol

ZS 1/1995 k provozování zubní ordinace se zubní laboratoří

Úplná znění opatření představenstva ČSK

Opatření představenstva ČSK

OSP 3/2019 k ošetřování pacientů léčených antiresorpční terapií

Úplná znění odborných stanovisek představenstva ČSK

OSP 1/2021 k sedaci v dětské stomatologii

OSP 1/2019 k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách

OSP 2/2018 k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě

OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotnických služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů

OSP1/2015 Odborné stanovisko představenstvo Komory k zevnímu bělení zubů

OSP1/2014 Minimum pro standardní endodontické ošetření stálého zubu s dokončeným vývojem

OSP 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem

OSP 2/2009 k používání dentálních slitin stříbra a cínu

OSP 1/2009 k používání výplní ze skloionomerního cementu v distálním úseku chrupu

OSP 1/2004 k náležitostem endodontického ošetření

Sbírka předpisů ČSK

Řády Komory

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 24. 5. 2017)

Archiv úplných znění předpisů ČSK

Opatření představenstva ČSK č. OP 2/2020 ze dne 19. června 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (platné do 31. 12. 2020)

Opatření představenstva ČSK Č. OP 1/2020 ze dne 17. dubna 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (platné do 31. 12. 2020)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 20. 11. 2017)

1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 20. 11. 2017)

OP1/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění opatření představenstva Komory č. OP4/2017 a opatření představenstva Komory č. OP1/2020 (ve znění účinném od 30. 6. 2020 do 31. 12. 2020)

OP 1/2017 podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 10. 12. 2017 do 31. 12. 2020)

OP6/2009 Opatření představenstva Komory č. 6 (ve znění účinnémod 13. 12. 2008 do 24. 6. 2014)

OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 16.9.2013 do 31.12.2016)

OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 19. 6. 2013)

OP5/2009 Opatření představenstva Komory č. 5 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)

OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 28.9.2016 do 31.12.2016)

OP2/2009 Opatření představenstva Komory č. 2 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)

OP2/2009 Opatření představenstva Komory č. 2 (ve znění účinnémod 16. 9. 2013 do 31. 12. 2014)

OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 24. 11. 2013)

OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 ve znění OP1/2013 a OP6/2013 (ve znění účinném od 25. 11. 2013 do 24. 11. 2014)

OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu

OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 23. 3. 2015 do 28. 6. 2015)

OP1/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění opatření představenstva Komory č. OP4/2017 a opatření představenstva č. OP1/2020 (ve znění účinném od 20. dubna 2020 do 31. 12. 2020))

OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017)

OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii ve znění OP2/2017 (ve znění účinném od 24.4.2017 do 4.2.2018)

OP6/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise (ve znění účinném od 1.1.2017 do 22.11.2018)

OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 23. 3. 2017 do 9. 12. 2018)

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném do 31.12.2010

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2011 do 22. 5. 2011

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 23. 5. 2011 do 31. 12. 2011

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2012 do 21. 5. 2012

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 22. 5. 2012 do 31. 1. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 22. 5. 2014 do 31. 12. 2014

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 27. 5. 2015 do 31. 12. 2015

4/2009 Disciplinární řád (ve znění účinném od 8. 11. 2009 do 31. 12. 2010)

1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2013)

1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 19. 11. 2017)

Volební řád (ve znění účinném od 11. 11. 2007 do 31. 1. 2013)

2/2009 Jednací řád (ve znění účinném od 15. 5. 2010 do 31. 12. 2011)

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2013)

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2015)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 22. 5. 2011)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 23. 5. 2011 do 31. 12. 2011)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 21. 5. 2012)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 22. 5. 2012 do 31. 1. 2013)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 21. 5. 2014)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 22. 5. 2014 do 31. 12. 2014)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2016 do 25. 5. 2016)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 26. 5. 2016 do 31. 12. 2016)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2017)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 24. 5. 2017 do 19. 11. 2017)

OP 6/2016 – podrobnosti profesní zkoušky (ve znění účinném od 23. listopadu 2018 do 31. 12. 2020)

OP 5/2016 – podrobnosti vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 5. února 2018 do 31. 12. 2020)

OP 4/2016 – podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství (ve znění účinném od 14. dubna 2017 do 31. 12. 2020)

OP 3/2016 – požadavky na kurz KPR (ve znění účinném od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2020)

OP 2/2016 – akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2020)

OP 1/2016 – registrace vzdělávacích akcí (ve znění účinném od 30. června 2020 do 31. 12. 2020)

OP1/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 17. 1. 2018)

OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 29. 6. 2015 do 31. 12. 2020))