wqfqwf Časopisy - ČSK

Časopisy

Časopis LKS

ISSN 1210-3381

Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj stavovský a odborný časopis, od roku 2009 uznaný radou vlády jako recenzované neimpaktované periodikum.

Měsíčník LKS je distribuován zubním lékařům v České republice, studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám, firmám, a také českým i zahraničním předplatitelům.

Šéfredaktorka: PhDr. Iva Žáková, tel.: +420 234 709 625, zakova@dent.cz
Tajemnice redakce, příležitosti – inzerce LKS: Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, kunrtova@dent.cz
Komerční inzerce: Tereza Soukupová, DiS., tel.: +420 234 709 614, +420 770 134 250, soukupova@dent.cz, Ing. Renáta Ildžová, tel.: +420 603 825 154, ildzova@dent.cz

Formulář na předplatné LKS

Elektronická verze LKS: www.lks-casopis.cz

Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
Czech Dental Journal

Česká stomatologická komora se stala od konce roku 2018 na 30 let vydavatelem časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.

Tento časopis vychází 4x ročně. Distribuce formou celoročního předplatného: 350 Kč pro členy a studenty a 700 Kč pro ostatní předplatitele. 

Od 10. 12. 2021 je šéfredaktorem časopisu ČSPZL MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., kapitan@dent.cz .

Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL
Conditions for publication in the Czech Dental Journal (ČSPZL)

Elektronická verze časopisu ČSPZL

Zahraniční časopisy

Pro připojení k elektronické verzi odborných časopisů si musíte ve vašem prohlížeči nastavit tzv. proxy server.

V různých prohlížečích se postup liší, zde uvádíme veriantu pro Mozilla Firefox a Microsoft Internet Explorer.

Nastavení Internet Exploreru

V Internet Exploreru (Nástroje -> Možnosti internetu) vyberte záložku Připojení a stiskněte tlačítko Nastavení místní sítě

V následujícím dialogu vyplňte údaje:

adresa: domino.dent.cz
port: 3128

Nastavení Mozilla Firefox

V menu Firefoxu vyberte Možnosti a v nich sekci Rozšířené a klepněte na tlačítko „Nastavení připojení“:

V následujícím dialogu vyplňte údaje:

adresa: domino.dent.cz
port: 3128

a klepněte na OK.

Používání elektronické verzi odborných časopisů

Nyní můžete přejít na adresy:

Ukončení práce s elektronickou verzí odborných časopisů

Po dokončení práce s elektronickou verzí odborných časopisů nezapomeňte nastavení opět zrušit, nemusíte mazat adresu ani port, stačí zrušit zaškrtnutí u „Použít pro síť LAN server proxy“.