wqfqwf O vzdělávání - ČSK

O vzdělávání

Celoživotní vzdělávání organizované Českou stomatologickou komorou

Povinnost vzdělávat se ukládá všem zubním lékařům zákon.
Komora pro své členy v souladu se zákonem vytvořila systém celoživotního vzdělávání, ve kterém je účast dobrovolná a uskutečňuje se v jednotlivých vzdělávacích programech.

Platí, že člen Komory, který se soustavně účastní systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů Komory, prokázal Komoře, že plní svoji povinnost se celoživotně vzdělávat.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu vydává Komora svým členům příslušné osvědčení.
Získání tohoto osvědčení však není podmínkou pro samostatný výkon povolání zubního lékaře.

 

Vzdělávací programy 

1. průběžné
a) vstupní
– jsou zakončené profesní zkouškou po jejímž úspěšném složení získáte první osvědčení

b) navazující
– po splnění podmínek programu získáte druhé a další osvědčení stejného typu (tzv. obnovená osvědčení)

2. jednorázové
– schvaluje představenstvo Komory, které rovněž stanovuje délku, obsah a rozsah vzdělávání, formy a další podmínky pro jeho úspěšné absolvování

 

Vstupní vzdělávací programy
(postup pro přihlášení, podmínky pro jejich absolvování se zobrazí po prokliknutí na program)

Vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství

Vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii

Vstupní vzdělávací program v parodontologii

Vstupní vzdělávací program v pedostomatologii

 

Profesní zkoušky
jsou součástí všech vstupních vzdělávacích programů.
Místo konání: ČSK, Vzdělávací středisko, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Členové zkušebních komisí u profesních zkoušek

 

Navazující vzdělávací programy
(podmínky pro získání druhého a dalších osvědčení stejného typu se zobrazí po prokliknutí na program)

Navazující vzdělávací program v praktickém zubním lékařství

Navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii

Navazující vzdělávací program v parodontologii

Navazující vzdělávací program v pedostomatologii

 

Jednorázový vzdělávací program – Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou