Registrace akce

Podmínkou registrace vzdělávacích akcí je zaplacení úhrady za služby spojené s registrací v paušální výši dle sazebníku schváleného Představenstvem ČSK. Pořadatel se zavazuje tuto úhradu zaplatit na výzvu, kterou je Vzdělávací středisko Komory oprávněno učinit společně s vyrozuměním o tom, že tato žádost splňuje podmínky registrace akce do předem stanoveného data.

Sazebník poplatků za služby spojené s registrací vzdělávacích akcí

Registrace akce včetně zveřejnění na webu ČSK
2.000 Kč + DPH za každý den trvání vzdělávací akce

Pro stomatologické kliniky s pregraduální výukou zubních lékařů platí sazba 1000 Kč + DPH za každý den trvání vzdělávací akce.
Platba se netýká registrace stáží na akreditovaném pracovišti a registrace vzdělávacích akcí pořádaných Oblastními stomatologickými komorami.

Pořadatel zašle nejpozději 30 dnů po skončení akce Vzdělávacímu středisku ČSK emailem prezenční listinu účastníků akce ve formátu tabulky Microsoft Excel.
Originál prezenční listiny s podpisy účastníků si uschovejte pro případnou kontrolu.

Žádost o registraci vzdělávací akce

Žádost o registraci e-learningové vzdělávací akce

Prezenční listina – vzdělávací akce

Prezenční listina – stáž

Opatření představenstva Komory OP11/2020, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu

Registraci akce pro Vás spustíme v průběhu nasledujících dní.

Chcete zaregistrovat akci?

Nejdříve se přihlašte / zaregistrujte